آخرین اخبار

آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مجوز شماره ۱۷۸۱۱/۱۴۰۲/۶۴۴۰ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصهو همچنین جدول شماره ۱ از طریق […]

 • کد مطلب : 135971
 • نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
  آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي

  نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 • کد مطلب : 135934
 • آگهی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آگهی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد

  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد
 • کد مطلب : 135233
 • آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اداره کل امور اقتصادی و دارایی

  آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اداره کل امور اقتصادی و دارایی

  آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 • کد مطلب : 135186
 • آگهی نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آگهی نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آگهی نگهداري و حفاظت از اراضي تحت تملك اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد
 • کد مطلب : 134395
 • آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

  آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

  نگهداري و حفاظت از اراضي تحت تملك اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد به مساحت 3400 هکتار
 • کد مطلب : 134346
 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 • کد مطلب : 132489
 • آگهی فراخوان مشارکت در ساخت

  آگهی فراخوان مشارکت در ساخت

  آگهی فراخوان مشارکت در ساخت

 • کد مطلب : 131911
 • آگهی فراخوان مشارکت در ساخت

  آگهی فراخوان مشارکت در ساخت

  آگهی فراخوان مشارکت در ساخت
 • کد مطلب : 131765
 • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای/فراخوان  مناقصه خرید نصب,راه اندازی آنالیزور سنجش محیطی so2

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای/فراخوان  مناقصه خرید نصب,راه اندازی آنالیزور سنجش محیطی so2

  فراخوان  مناقصه خرید .نصب,راه اندازی آنالیزور سنجش محیطی so2
 • کد مطلب : 129749