دومین فصل جشنواره‌های سینمایی تحت تاثیر کرونا

دومین فصل جشنواره‌های سینمایی تحت تاثیر کرونا

مهمترین رویدادی که هر سال بیشتر اهالی سینما و علاقه‌مندانش با همه اختلاف‌نظرها و تنوع سلیقه‌ها و نیز انتقادها منتظر آن هستند، جشنواره فیلم فجر است که چهلمین دوره آن امسال برگزار خواهد شد.

کارگردان سینما: دقت در نتیجه عملکرد گذشته در موضوع بین ساترا و وزارت ارشاد

کارگردان سینما: دقت در نتیجه عملکرد گذشته در موضوع بین ساترا و وزارت ارشاد

درام از امکان نمایش آنچه مورد قبول نیست نمی شود خالی کرد، آنچه در برابر دیده بیننده و تماشاگر قرار می گیرد شبیه آنچه در همان لحظه در خیابان و بیابان یک سرزمین یا جهان مجاور و معاصر آن رخ می دهد نباشد و چیزی دیگر باشد. راه حل چیست؟