آخرین اخبار

فقر بشریت زمانی است که..

دانلود
اشتراک گذاری
کد مطلب : 128923

فقر بشریت زمانی است که وجدان عدالت پیدا نشود الآن معلوم نیست ما در عصر برق از نظر آسایش واقعی، از نظر آسایش روح،

از مردم عصر چراغ‌موشی بهتر باشیم!
معلوم نیست!
وای به حال آن روزی که این معنویت‌ها از دست بشر برود. وای به حال آنکه وقتی شما بگردی در میان بشر، یک وجدان پیدا نکنی.
وجدان!
نه یک عقلی‌که بگوید خدا!
نه یک عقلی که بگوید عدالت!
نه یک زبانی که بگوید خدا!
و نه یک زبانی که بگوید عدالت!
عقل و زبان کاری درست نمی‌کنند برای آدم.
وای به حال آن روزی‌ که روحی‌ که در آن روح خدا باشد، وجدانی که آن وجدان عدالت باشد پیدا نشود.
آن وقت است فقر بشریت!
آن وقت است که بشریت در ظلمت فرو رفته است.
این‌ها را که از بشر بگیرند‌ حتی مقدسات بشر را گرفته‌اند.
دیگر آزادی لفظ است.
عدالت لفظ است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *