آخرین اخبار

قبولي روحاني حاصل كدام دوقطبي بود؟

غرب از یک دشمن، به یک مولفه ی تاثیرگذار در سرنوشتِ ایرانیان تبدیل گشت و در سالِ ٩٢، حسن روحانی با نشستن در قطبِ رفعِ تحریم توانست رییس جمهور ایران شود.

اشتراک گذاری
11 مهر 1395
کد مطلب : 1519

دو قطبي حاكم بر فضاي كشور در دولتِ اصلاحات، دوقطبي” مردم-حاكميت” بود، اين دوقطبي آنچان قدرت مند بود كه به عنوان نمونه بعد از محاكمه ي كرباسچي(شهردارِ وقتِ تهران) به جرمِ اختلاس و غارت بيت المال، مردم به عنوانِ يك قهرمان از او استقبال مي كردند! اين دوقطبي باعث ايستادن مردم در مقابل تمامي اركانهاي نظام شده بود.تا جايي كه قوه ي قضاييه حتي وقتي به طورعلني به محاكمه كرباسچي و ديگر محكومين مي پرداخت، خودش محكوم مي شد!

 

*از سالِ ٨٤ و روي كار آمدن احمدي نژاد، دو قطبي “مردم_حاكميت” به دو قطبي”مردم ايران_غرب” تبديل گشت.

دولت احمدي نژاد با سياست هايي كه داشت، موجبِ تسلط عِرقِ ايراني بر جامعه ي ايرانيان شد، احمدي نژاد در جهتِ تشديدِ اين دوقطبي آنچنان جلو رفت كه در هر دو طرفِ ايران و غرب صداي منتقدينش را در آورد، منتقدينش در ايران به مكتب ايراني و پرداختنِ افراطي او به ايران تاختند و در غرب، به حملاتِ پياپي او به هولوكاست و شوراي امنيتِ سازمان ملل.

 

*احمدي نژاد در دورِ اول دولت اش، با ايجادِ اين گفتمانِ جديد در سطح جهان و نفوذ در جوامعي كه غرب به آن ها حساسيت داشت(آمريكاي لاتين و خاورميانه) غرب را به نقطه اي رساند، كه تمامِ ظرفيت هايش را براي تغييرِ اين دوقطبي به كار بياندازد، دو قطبي اي كه در سطح خاورميانه باعثِ ايجادِ دومينوي عربي شد.

ولذا در سالِ ٨٨، اولين نسخه اش را براي از كار انداختنِ مكانيسمِ مردم سالاري ديني و در پي آن دوقطبي فوق صادر كرد.

از همان ابتدا روشن بود كه به دليلِ هژموني حاكم بر ايران، رمزِ تقلب جواب نخواهد داد و لذا (همچون هميشه كه غرب چندين نسخه براي يك كودتا دارد) نسخه ي دومِ خود را (كه ريشه در كودتاي ٨٨ داشت) بي سابقه ترين تحريم ها بود عليه ايران به كار گرفت.

هدف از ايجادِ فتنه ي ٨٨ از كار انداختن مكانيسمِ مردم سالاري در ايران بود، اما هدف از تحريم، تغييرِ زمينِ بازي جرياناتِ سياسي در ايران از دوقطبي “مردم ايران_غرب” به دوقطبي “تحريم_رفعِ تحريم” بود.

با تغيير اين زمينِ بازي، غرب از يك دشمن، به يك مولفه ي تاثيرگذار در سرنوشتِ ايرانيان تبديل گشت و در سالِ ٩٢، حسن روحاني با نشستن در قطبِ رفعِ تحريم توانست رييس جمهور ايران شود.

 

*مشخص است كه تحت هر شرايطي، تنها خروجي دوقطبي”تحريم_رفع تحريم” كسي خواهد بود كه نگاهِ به خارج دارد. اما در دوقطبي “مردم ايران_غرب” فقط كسي موفق مي شود كه نگاهش به داخل باشد.

 

پياده رو

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *