محمدعلی غفاری در نشست با اصناف گچساران اظهار داشت: صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی ملزمند تا پایان خردادماه و اشخاص حقوقی تاپایان تیراظهارنامه الکترونیکی مالیاتی مربوط به عملکرد سال قبل خود را سال جاری تسلیم نمایند بنابراین به مودیان توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به تسلیم اظهارنامه خود اقدام کنند تا به مشکلی برنخورند.
غفاری با بیان اینکه هرگونه معافیت مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی است افزود : ۷۰درصد مشاغل حقیقی استان مشمول پرداخت مالیات نمی شود اما این اشخاص درصورت ثبت نکردن اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه و پرداخت مالیات خواهند شد.
مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همکاری با فعالان اقتصادی یکی از اولویت های مأموران مالیاتی است.
غفاری عنوان کرد: هرگونه تعدیل وبخشودگی مالیاتی براساس قانون خواهد بود و عدول از قانون برای مأموران مالیاتی ممکن نیست همانطورکه اجحاف مالیاتی پذیرفته نیست.
مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی که نسبت به اظهار نامه مالیاتی اقدام نکنند ازمعافیتها ی مالیاتی محروم ومشمول جریمه خواهند شد.
وی افزود: در سال ۹۷ در گچساران ۱۷۰ میلیارد ریال از شرکتها که بیشتر از شرکت نفت و گاز و ۴۰ میلیارد ریال نیز از مشاغل مالیات وصول شده است.
وی بیان کرد: کل وصول مالیات کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۷ از مشاغل استان ۴ درصد و از حقوق بگیران ۶ درصد بوده است.
غفاری افزود: در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها، دهیاری ها ی استان واریز شده است.
مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قصد فشار به بازار و اصناف را ندارد، گفت: این قانون صرفا نظام مالیاتی کشور را ساماندهی می‌کند.