آخرین اخبار

شوراهای طایفه ای و شهرداران‌منفعل

انتخاب شهردار ها توسط وزارت کشور یکی از راه حل های است که می تواند بساط بده بستانی در فضای شورای شهر و شهر داری های را جمع کند.

اشتراک گذاری
15 January 2017
کد مطلب : 7167

از زمان تاسیس شوراهای شهر و روستا و وظایفی که به این پارلمان های محلی واگذار شده دو دهه میگذرد، سیری که هر چه جلوتر می رود یک سیر نزولی است از لحاظ مفید فایده بودن و بجای اثرگذار بودن خود یک معضل تشدید کننده مشکلات هستند.

در کلان شهرها به استثنای چند جای انگشت شمار بقیه شهرها عملکرد شوراها تحت تاثیر جناح های سیاسی قرار گرفته به طوری که دو گروه اکثریت و اقلیت را برای رای دادن و اظهار نظر بازتولید کرده است.

اگر شاکله اکثریت شوراها(محل بحث ما شورای شهر است نه روستاها)را ببینیم بعضا افرادی با ترفند ها و مکانیسم های خاصی رای آورده اند که نه تنها تخصصی در حوزه مدیریت شهری ندارند بلکه دغدغه حل معضلات و مشکلات شهری را هم ندارند.

وزنه کشی دو گروه موافق و مخالف در شوراهای شهر به صورت شفاف در انتخاب شهردار نمایان می شود و به طبع آن در ادامه عمر شوراها به دیگر امور هم سرایت می کنند.
در استان های با رنگ بوی طایفه ای جناح بندی سیاسی ملاک اصلی نبوده و فاکتور ویرانگر دیگری بنام قوم گرایی و طایفه گرای است که تعیین کننده است.

در اویل عمر شوراها کمتر این دودستگی ها نمایان شده اما هر چه به انتها نزدیک می شویم جنجال ها شدت گرفته و افشاگری ها سیر صعودی بخود می گیرد این مقوله نشان از ناکارآمدی اعضای شورای شهراست، چه بسا اگر در بدو ورود به دنبال منافع شخصی خودشان نبودن و حال که منافعشان تامین نشده یاهم کمتر بهره مند شده اند ساز مخالف می زنند که این منفعت گرایی مسبب وضعیت موجود شده است.

شهرداران ضعیف پازل ناکارآمدی شوراها را تکمیل می کنند، به طوری که بخاطر وام دار بودن به اعضای شورای شهر راهی جز اطاعت از اوامر اعضای حامی و گاها اعضای منتقد خود ندارند.

حال که نزدیک به انتخابات شوراهای شهر ها هستیم دوباره موتور تبلیغات روشن شده و شاهد تبلیغات مضحک و غیرقانونی هستیم به طوریکه القابی همراه اسامی کاندیداهای احتمالی منتشر می شود که فقط پرطمطراق بوده و حکایت از دور باطل های گذشته(طایفه گرایی)دارد.
عدم‌ آگاهی کاندیداها از مدیریت شهری و نداشتن دغدعه عمومی و کلان باز تداعی کننده آش همان آشو ، کاسه همان کاسه است.

اما مردمی که این همه متضرر شده اند خود کلید برون رفت از این تکرار دُورهای باطله و مشکلاتند، شوراهای شهری که بیشتر به شوراهای جنگ شباهت دارند ثمره انتخاب مردم بوده و می توانند هوشمندانه افراد کارآمدی انتخاب کنند که شخصیت عبور از مشکلات را داشته باشند.

انتخاب شهردار ها توسط وزارت کشور یکی از راه حل های است که می تواند بساط بده بستانی در فضای شورای شهر و شهر داری های را جمع کند.

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *