آخرین اخبار

این چند نفر ، مصلحت جامعه قشقایی را نمی خواهند

به نظر می رسد در آستانه ورود به فصل انتخابات شوراها، باز چند نفر معدود ، بی مسولیت، بی توجه به مصلحت جامعه قشقایی وبرای اهداف کم مایه دنیوی دست به کار شده اند که لیست قومیتی ارائه کنند

اشتراک گذاری
30 December 2016
کد مطلب : 6602

محمدفرهمندیان

به نظر می رسد در آستانه ورود به فصل انتخابات شوراها، باز چند نفر معدود ، بی مسولیت، بی توجه به مصلحت جامعه قشقایی وبرای اهداف کم مایه دنیوی دست به کار شده اند که لیست قومیتی ارائه کنند و بهانه های بنی اسرائیلی می تراشند و علی رغم اینکه میدانند که ایجاد دودستگی در جامعه چه خسارت هایی دارد ولی بیشتر
از آنکه به تالیف قلوب ، وحدت و برکات آن اهمیت بدهند، برای….چند پست چندان بی اهمیت که دغدغه و دل مشغولی چند جاه طلب است ، ایل را پیشمرگ خود می کنند و برایشان اهمیتی ندارد که حاصل این تقابل ، هجرت صدها خانواده ی قشقایی از شهرمان میباشد ؛خانواده هایی که فضا را اذیت کننده یافتند و وطنشان را برای همیشه ترک کردند.

اکنون به برکت تالش دلسوزان و جوانمردان ترک و لر این شهر ، شر و تاریکی از آن دارد رخت می بندد و قدمهای محکم برای تالیف قلوب و صمیمت برداشته شده علی الظاهر اقدامات زشت و خارج از متانتی در حال تالش است که مجددا با طرح لیست قومیتی جامعه را به سوی افتراق و اختالف سوق دهند.

می طلبد تمامی جامعه قشقایی برای همیشه برخورد حکیمانه و شجاعانه با این چند نفر لجوج و بی مسولیت داشته باشد ویقینا دوستان ذی نفوذ و دلسوز در این راستا بیکار نخواهند نشست و در صورت اصرار و پافشاری این چند نفر قطعا به افشای این عناصر خواهد پرداخت.

از سوی دیگر نهادهای امنیتی نبایستی تماشاگر باشند.

اقدامات این چنینی قطعا از مصادیق فتنه بوده و این نهادها باید به وظایف خود عمل نموده و اجازه جولان به این چند نفر ندهند .

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *