آخرین اخبار

مستضعفین نظاره گر “چاه خواری” متنفذین

آنچه که در این بین اتفاق افتاده است اجحاف در حق کشاورزانی است که نانشان به آبی بند بوده و منبع درامد و زندگی شان کشاورزی بوده قربانی این شرایط شده اند.بسیاری از آنان چندین سال درگیر مجوز بهره برداری از چاهی هستند اما متنفذانی با انواع رانت هایی که در اختیار دارند این زمان را گاهی در کمتر از چند ماه می پیمایند.

اشتراک گذاری
17 December 2016
کد مطلب : 5357

جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود.این جمله ایست که به دفعات شنیده ایم و این  نشان از بحران آبی است که کره خاکی را و به تبعیت آن کشور را تهدید می کند همچنین  روی دیگر آن اهمیت حفظ آب و بهینه سازی مصرف آن است. در استان کهگیلویه و بویراحمد هم هر چند با فروانی این نعمت برخورداریم اما آمارها و هشدارهای سازمان های زیربط نشان از افت شدید سفره های زیرزمینی را دارند.هرچند بخش نامه هایی نظیر منع کردن استفاده از آب های زیر زمینی در کشت های آب بر یکی از کارهای مناسبی بود که در این جهت صادر شد. اما با همه این اوصاف در این ارتباط با تهدید ها و محدویت های شدیدی  روبرو هستیم.

در چند سال اخیرشاهد هجوم دو دسته از افراد برای در اختیار گرفتن و بهره برداری از زمین های کشاورزی هستیم.دسته اول کسانی هستند که  باتوجه به سود آوری بخش کشاورزی با اجاره یا خرید زمین به این حوزه ورود داشته اند.دسته دوم نیز افرادی از طبقه ثروتمند جامعه به شکل قانونی و یا غیر آن  با دراختیار گرفتن و یا تغییر کاربری زمینی،باغی و ویلایی در آن بنا میگذارند.در بسیاری از موارد با تغییر کاربری های خارج از ضوابط و حفر چاه های غیر مجاز به آب های زیرزمینی لطمه جدی وارد کرده اند.

آنچه که در این بین اتفاق افتاده است اجحاف در حق کشاورزانی است  که نانشان به آبی  بند بوده و منبع درامد و زندگی شان کشاورزی بوده قربانی این شرایط شده اند.بسیاری از آنان  چندین سال درگیر مجوز بهره برداری از چاهی هستند اما متنفذانی با انواع رانت هایی که در اختیار دارند این زمان را گاهی در کمتر از چند ماه می پیمایند.حال هم که دستورقضایی پرکردن چاههای غیر مجاز صادر شده است شنیده ها حاکی از آن است اداراتی که خود باید حافظ قانون باشند، جاده صاف کن زمین خواران و چاه خوران و متنفذان و اصحاب قدرت و ثروت شده اند و با این افراد به انحای گوناگون مدارا کرده و چشم پوشی می کنند. گویی آنکه اجرای قانون تنها مختص مستضعفین است. این متولیان به جای آنکه یاور قشر مستضعفی باشند که برای امرار معاش خود و خانواده کشاورزی می کنند با متنفذین قدرت و ثروت همراه شده اند.

انتظار آن است که متولیان امر و بویژه دستگاه قضایی با توجه به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در حراست از منابع آبی و خاکی ، با شدت بیشتری برخورد با دانه درشت ها را وجهه همت خود سازند تا قشر مستضعف جامعه طعم شیرین عدالت را به مانند آب در جریان زمین هایشان در زندگی خود هم ساری و جاری  ببینند.

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *