آخرین اخبار

برگزاری کارگاه تخصصی شعر در گچساران

با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند رشد مضاعف در حوزه شعر و ادبیات است، اظهار داشت: شعر ثروتی عظیم و میراثی گرانبها از فرهنگ تاریخ و تمدن ایران اسلامی برای نسل‌های آینده است و از طریق رشد این حوزه می‌توان با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کرد. رئیس ارشاد گچساران عنوان کرد: هنر سرودن شعر سترگ […]

اشتراک گذاری
02 December 2016
کد مطلب : 4333

با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند رشد مضاعف در حوزه شعر و ادبیات است، اظهار داشت: شعر ثروتی عظیم و میراثی گرانبها از فرهنگ تاریخ و تمدن ایران اسلامی برای نسل‌های آینده است و از طریق رشد این حوزه می‌توان با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کرد.

رئیس ارشاد گچساران عنوان کرد: هنر سرودن شعر سترگ است که با لطافت تمام اعتلا و عظمت مردمان پاک سرشت ایران را می‌نمایاند و برای پایایی و پویایی نسل‌های آینده راهنمایی ارزشمند است.

نوروزی تاکید کرد: هر خدمتی به حوزه هنر و ادبیات خدمت به ارزش‌های معنوی و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی است و با این دید باید انجمن‌های ادبی را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه کارگاه شعر استاد شمس لنگرودی به مدت ۲ روز در ۱۷ و ۱۸ آذرماه ۹۵ و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، افزود: طبع شعری که هدیه‌ای از سوی خداوند است را باید محاسبه کرد و با کشف رسالت آن از این طبع و هنر در جاهایی که واجب است، استفاده کرد.

 محمد شمس لنگرودی در ابتدای راه شاعری تحت تأثیر زبان و نگاه فریدون توللی، فریدون مشیری و به ویژه نادر نادرپور بود. با وارد شدن به جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط زمانه به شعر سیاوش کسرایی و در ‌‌نهایت احمد

با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند رشد مضاعف در حوزه شعر و ادبیات است، اظهار داشت: شعر ثروتی عظیم و میراثی گرانبها از فرهنگ تاریخ و تمدن ایران اسلامی برای نسل‌های آینده است و از طریق رشد این حوزه می‌توان با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کرد.

رئیس ارشاد گچساران عنوان کرد: هنر سرودن شعر سترگ است که با لطافت تمام اعتلا و عظمت مردمان پاک سرشت ایران را می‌نمایاند و برای پایایی و پویایی نسل‌های آینده راهنمایی ارزشمند است.

نوروزی تاکید کرد: هر خدمتی به حوزه هنر و ادبیات خدمت به ارزش‌های معنوی و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی است و با این دید باید انجمن‌های ادبی را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه کارگاه شعر استاد شمس لنگرودی به مدت ۲ روز در ۱۷ و ۱۸ آذرماه ۹۵ و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، افزود: طبع شعری که هدیه‌ای از سوی خداوند است را باید محاسبه کرد و با کشف رسالت آن از این طبع و هنر در جاهایی که واجب است، استفاده کرد.

محمد شمس لنگرودی در ابتدای راه شاعری تحت تأثیر زبان و نگاه فریدون توللی، فریدون مشیری و به ویژه نادر نادرپور بود. با وارد شدن به جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط زمانه به شعر سیاوش کسرایی و در ‌‌نهایت احمد شاملو متمایل می‌شود و می‌توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شاملو دانست. پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود که به تدریج توانست از تحت تأثیر بودن دیگران فاصله بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. او در کتاب «نت‌هایی برای بلبل چوبی» با آرمان‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جهان جدیدی در شعرش می‌کند. زبان‌ساده، کوتاه نویسی، طنز، پرداختن به زندگی روزمره و پر رنگ بودن عشق از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر شمس لنگرودی است.

شاملو متمایل می‌شود و می‌توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شاملو دانست. پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود که به تدریج توانست از تحت تأثیر بودن دیگران فاصله بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. او در کتاب «نت‌هایی برای بلبل چوبی» با آرمان‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جهان جدیدی در شعرش می‌کند. زبان‌ساده، کوتاه نویسی، طنز، پرداختن به زندگی روزمره و پر رنگ بودن عشق از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر شمس لنگرودی است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *