به گزارش سایت استان کهگیلویه وبویراحمد فرماندارشهرستان بویراحمد با گرامی داشت شانزدهم آذر،روز دانشجو اظهارکرد: این روز همچنان از اهمیت تاریخی وسیاسی برجسته‌ای در ایران برخوردار بوده است ودانشجوی ما قطعا باید سیاسی باشد وسیاسی فکرکند ولی ابزار دست گروهها وحزب ها نباشند.

رئیس شورای ورزش وجوانان شهرستان بویراحمدبا اشاره به آزادی اندیشه وبیان در سطح جامعه گفت :  این مسئله متناسب با دولتها گاهی شکوفا وگاهی باکج سلیقگی وکج فهمی باعث بوجودآمدن فضایی بسته وهمراه با نا امنی در جامعه شده است که آسیبهای آن در بخشهای دیگر جامعه نمود پیدامی کند.

فرماندار در ادامه با اشاره به موضوع جلسه با انتقاد از ضعف مدیریت در حوزه ورزش استان گفت: از مدیریتی که نمی تواند مشکلات مدیریتی چهار سالن استخر وفوتسال را حل بکند چگونه باید انتظارداشت مشکلات دیگران را جمع کند.

نظری گفت: انتظار ما این است ورزش وجوانان بتواند در بحث آسیبهای اجتماعی مثل بیکاری ،خودکشی و… ورود پیدا بکند ونقش بسزایی درکاهش این آسیب ها داشته باشد.

سید محمدکاظم نظری در این جلسه با اشاره به اهمیت ورزش در تامین سلامت عمومی ونقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی جامعه، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید زمینه های لازم برای انجام ورزش در  میان تمام اقشار جامعه را فراهم بیاورند.

فرماندار بویراحمد با  تاکید بر اینکه اساس کار ادارات خدمت رسان ، خدمت رسانی است گفت: چرا سالنها ومجموعه های ورزشی به خاطر بدهی به ادارات خدمت رسان تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه هدف وسیاست  این دولت ارائه خدمات بهتر به جامعه است،اظهار کرد: ادارات نباید به هر بهانه ای برای کسب درآمد بیشتربه فکر سود جویی باشند وهمگرایی ومشارکت برای فردایی بهتر، لازمه ی کار است.

رئیس شورای اداری شهرستان بویراحمد گفت: در حالی که هیئت ها وجوانان  این شهرستان نیازمند مشارکت وهمراهی هستند، هیچ دلیلی وجود ندارد ادارات استانی امکاناتی که در سطح شهرستان بویراحمد وجود دارد، تحت سیطره ی خودشان در بیاورد وشهرستان هیچگونه امکان استفاده ای نداشته باشد .