آخرین اخبار

تغییر نام استان کهگیلویه وبویر احمد ضرورت یا سیاست

حتما شنیده این که کارگروهی برای تغییر نام استان تشکیل شده است تا ظرف کمتراز یک ماه به تغییر نام استان رای دهند. طبعامدت تعیین شده خود به تنهایی یک شوخی ناراحت کننده است چرا که تغییر نام یک استان امری به این سادگی و سرعت نیست آن هم استانی با ریشه های تاریخی و […]

اشتراک گذاری
13 November 2016
کد مطلب : 3140

حتما شنیده این که کارگروهی برای تغییر نام استان تشکیل شده است تا ظرف کمتراز یک ماه به تغییر نام استان رای دهند.
طبعامدت تعیین شده خود به تنهایی یک شوخی ناراحت کننده است چرا که تغییر نام یک استان امری به این سادگی و سرعت نیست آن هم استانی با ریشه های تاریخی و ایلیاتی چون کهگیلویه وبویراحمد.
اما براستی تغییر نام استان یک ضرورت است یا یک سیاست؟
پاسخ به این پرسش قدری دشوار است چون هم استدلال های موافقین منطقی به نظر می آید هم دلایل مخالفین..
ثقیل بودن تلفظ وطولانی بودن اسم استان محکم ترین دلایل موافقین تغییر نام است.
ازطرفی هویت داربودن اسم و جامع بودنش دلایل اصلی مخالفین تغییر نام استان است.
کهگیلویه وبویراحمد یکی از چند استان چهارفصل کشور است که هندوستان کوچکی از طوایف و قبایل مختلف را در خود جای داده است .
شاید برای استانی که سنت ها و آداب ورسوم ایلیاتی و قبایلی اش کمتر زیر چرخ های پسامدرن تغییر شکل داده انداین پیشنهاد قدری خطرناک والبته دوراززهن باشد.
اما قدر مسلم طیف زیادی از جامعه ی تحصیل کرده ی استان دلایل وتوجیهات کافی برای موافقت با تغییر اسم دارند مخصوصا کسانی که به هر دلیلی مجبور هستند در خارج از استان خودرا یک کهگیلویه وبویراحمدی معرفی نمایند.
طبعا این تغییر نیاز به یک کار کارشناسی و فرهنگی دقیق و حساب شده والبته درصورت لزوم یک همه پرسی عادلانه دارد چرا که با همه ی اشکالات وارده این نامی است که هویت همه ی مردم استان با آن شکل گرفته است.
اگر واقع بین باشیم و نگارنده به اختلاف افکنی متهم نشود آتش اختلافات قبایلی هم چنان با شدت وضعف دامن گیر اکثر بخش های استان اعم از سیاست گذاری ،یارگیری های سیاسی،انتخاب مدیران و …می باشد که این خود اولین مانع برسر راه این پیشنهاد خطرناک است.
بنابراین قبل از هر چیز باید شورای فرهنگی استان فکری برای این خودبرتربینی ایلی دربین مردم ومهم ترازآن مسولان استان بکند.
دروهله ی دوم باید نامی انتخاب شود که جامع ودربرگیرنده ی تمام ظرفیت های فرهنگی وایلی والبته همه ی جغرافیای استان باشد،نامی که بتواند خلا فرهنگی وانشقاق بوجود آمده دربین هم استانی ها را به خوبی پر نماید ودرعین حال تابوی زشت محرومیت که به گواه اکثر جامعه شناسان وروانشناسان بخش عمده اش مولود نام استان است را ازبین ببرد.
به هرروی امیدواریم این تغییر نام خوش خدمتی به پایتخت نشینانی نباشد که صرفا بخاطر عدم توانایی درتلفظ نام استان برای بی خدمتی شان به استان تاریخی وتاریخ ساز کهگیلویه وبویراحمدبهانه تراشی می کنند.
درآخر نقل قولی تامل برانگیز از دکتر تاجگردون را متذکر می شوم که در یکی از نطق های تبلیغاتی خویش به زیبایی گفتند (“باید کاری بکنیم که مسولان تهران نشین مثل بلبل کهگیلویه وبویراحمدرا تکرار کنند واگر نتوانستند از آن ها مشق می گیریم تا یاد بگیرند”)

این مطلب بدون برچسب می باشد.

۲ responses to “تغییر نام استان کهگیلویه وبویر احمد ضرورت یا سیاست”

  1. کمین says:

    زاگرس بهتره

  2. بابک says:

    یاشاسین زاگرس
    یاشاسین گچساران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *