آخرین اخبار

بحران مدیریت آب ها در روستاهای گچساران

بی شک با توجه به خشک سالی ها و کم بارشی استان مدیریت آب علاوه بر کارکردهای تولیدی یک روش آینده نگرانه برای حفظ و ذخیره ی مناسب آب ها برای نسل های بعدی است. تقریبا نیمی از اراضی کشاورزی این منطقه به یاری رودخانه ی دائمی والبته کم رمق نازمکان به بار می نشینند. […]

اشتراک گذاری
28 اکتبر 2016
کد مطلب : 2452

بی شک با توجه به خشک سالی ها و کم بارشی استان مدیریت آب علاوه بر کارکردهای تولیدی یک روش آینده نگرانه برای حفظ و ذخیره ی مناسب آب ها برای نسل های بعدی است.

تقریبا نیمی از اراضی کشاورزی این منطقه به یاری رودخانه ی دائمی والبته کم رمق نازمکان به بار می نشینند.

درسال های گذشته با تخصیص یک بودجه ی البته ناکافی وناقص نیمی از کانال سراسری آب رسانی ترمیم و بهسازی شد و حتی در مواردی نوسازی شداما عدم اجرای طرح کنتور گذاری واختصاص بودجه و هم چنین تعیین میرآب علاوه بر به قوت خود باقی گذاشتن منازعات محلی به هدررفت بی رویه ی آب سرعت بیشتری بخشیدچرا که بهسازی کانال این امکان را مهیا کرده است تا تمام آب رودخانه در فصل تابستان به دلیل ناکافی بودن باتوجه به عدم تسطیح اراضی والبته عدم کنتور گذاری و نبود یک میرآب که بتواند بایک نیاز سنجی دقیق آب را تقسیم کندتوسط مردم به کانال هدایت شودو به دلیل بالادستی بودن زمین ها نسبت به بستر رودخانه متاسفانه با تلفیقی از کود وسم به رودخانه برگردد.

425714356_184297
از دیگر سو عدم همکاری جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان یکی از متولیان کشاورزی و البته مدیریت آب ها باعث شده است در تمام این سال ها تنها پیشرفت مردم در زمینه ی کشاورزی استفاده ی بیشتر از سموم وکودهای شیمیایی و هدردادن بیشتر آب باشد.

چرا که تاکنون مشاهده نگردیده است که جهاد کشاورزی به عنوان اصلی ترین متولی کشاورزی حتی در حد برگزاری کلاس های آموزشی ویا حتی تعیین الزامات و منهیات برای کشاورزان درهرکدام از مراحل کاشت وداشت ویا برداشت به دانش افزایی منتهی به روزآمدکردن شیوه های کشتی که به ذخیره سازی والبته آلوده نکردن آب ها بینجامدکمک کرده باشد.

این اهمال متولیان باعث گردیده تا علاوه بر از بین رفتن تدریجی منابع آبی و البته حاصلخیزی زمین ها خطرنابودی کامل، کشاورزی نازمکان به عنوان یکی از بازوهای تامین غلات و برنج شهرستان گچساران را تهدیدی جدی بکند.

انتظار می رود مسولین شهرستان گچساران تا دیر نشده است تدبیری لازم در جهت کنترل هدررفت آب،ترمیم جوی آب های هدردهنده ی آب،آموزش شیوه های علمی و روزآمدی که صرفا متکی به مصرف بی رویه ی آب نباشد،تشکیل گروه های مردمی حافظ آب،معرفی و دراختیارنهادن بذرهای اصلاح شده و علمی که نیاز کمتری به آب و کودها وسموم شیمیایی داشته باشد والبته دارای بازده اقتصادی مناسب تری هم برای کشاورزان باشد،اجرای کامل طرح کانال سراسری،تشکیل یک صندوق حمایت از کشاورزان و آب ها،والبته آموزش جدی به کشاورزان برای آگاهی افزایی و کمک در جهت اجرای طرح های علمی تر وآینده نگرانه تربیندیشند.

تصاویر ذیل متعلق به روستای نازمکان

425723983_18294۶

425728263_31166426139670_149142

425706131_184009 426324756_149243 425605779_184454 426301065_150360

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *