آخرین اخبار

شهید فهمیده در پسابرجام

برخی حرفها مربوط به دهه شصت است، اصلا نباشد ما راحت تریم، با وجود برخی قراردادها حسین فهمیده هم دیگر رهبر ما نیست، با دیپلماسی فعال ما دیگر نیازی به این کارهایی که امثال حسین فهمیده کردند نداریم. چه معنی می دهد در حالی که روحِ برجام امنیت ابدی را بر کشور ما گسترانیده است […]

اشتراک گذاری
25 September 2016
کد مطلب : 946

برخی حرفها مربوط به دهه شصت است، اصلا نباشد ما راحت تریم، با وجود برخی قراردادها حسین فهمیده هم دیگر رهبر ما نیست، با دیپلماسی فعال ما دیگر نیازی به این کارهایی که امثال حسین فهمیده کردند نداریم.
چه معنی می دهد در حالی که روحِ برجام امنیت ابدی را بر کشور ما گسترانیده است ما در کتاب های درسیِ کودکانمان از حسینِ فهمیده ای بگوییم که دوازده سال داشت و دقیقا روی پلِ ورودی خرمشهر نارنجک به خودش بست و رفت زیرِ تانک تا راهِ بقیه تانک ها را ببندد.
حسین فهمیده باید می نشست سر مشق و درسش و کار را به همان دیپلمات هایی می سپرد که در طولِ هشت سال جنگ حتی یک بار هم تا اهواز نرفتند.
حسین فهمیده نباید آن کارِ خشن را انجام می داد، چه عیبی داشت تانک های عراقی می آمدند زعفرانیه در خیابان ها دور دور می زدند و بعثی ها هم در قیطریه بساط شادی راه می انداختند و همان کارهایی را می کردند که داعش با دخترانِ ایزدی در عراق کرد.
باید درسِ حسین فهمیده را از کتاب های درسی حذف می کردند، این هم جزیی از روحِ برجام است. ما که نمی توانیم تحریم بکشیم که بله، دخترانمان آزادانه بگردند.
سر هر خیابانمان یک ایست بازرسی داعش باشد بهتر است یا اینکه ماشین های بالای ٢۵٠٠ سی سی نداشته باشیم؟ کدام بهتر است.
آقا ول کنید این حرف ها را، بگذارید مردم راحت باشند، حداکثرش این بود که اسم محله ی الٰهیه را تغییر می دادند می گذاشتند به اسم عدی پسر صدام و از بلندگوهای تئاتر شهر هم ترانه های ام کلثوم پخش می کردند، حالا یک بازارِ کنیز فروشی از دخترانِ ایرانی در تکریت هم راه می انداختند.
واقعا تدبیر به جا و شایسته ای بود حذفِ درسِ حسین فهمیده از کتب درسی.
همان پطرسِ سوسولِ فداکار را بگذارید جای این درس تا به ایثار هم توجهی شده باشد، همان هم زیاد است.چه معنی می دهد ما دفاع را اینهمه پررنگ کنیم مگر قرار است ما را بخورند؟

پیاده رو/

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *