آخرین اخبار

روش جدید اعتراف گیری از مجرمین +تصاویر

پلیس انگلستان در اقدامی جالب، یونیفرم مامورین انتظامی خود را مجهز به دوربین کرد. این اقدام سبب شده تا درصد شکایت مردم از پلیس لندن به میزان ۸۰درصد کاهش یابد. لباس مجهز به دوربین هم از رفتارهای غیرقانونی افسران پلیس میکاهد هم باعث اعترافات بیشتر مجرمان می شود. مامورین پلیس در هنگام ماموریت باید این […]

اشتراک گذاری
19 October 2016
کد مطلب : 2183
پلیس انگلستان در اقدامی جالب، یونیفرم مامورین انتظامی خود را مجهز به دوربین کرد. این اقدام سبب شده تا درصد شکایت مردم از پلیس لندن به میزان ۸۰درصد کاهش یابد. لباس مجهز به دوربین هم از رفتارهای غیرقانونی افسران پلیس میکاهد هم باعث اعترافات بیشتر مجرمان می شود. مامورین پلیس در هنگام ماموریت باید این دوربین ها را روشن کرده و مجرم را از روشن بودن دوربین آگاه سازند.
روش جدید اعتراف گیری از مجرمین +تصاویر
روش جدید اعتراف گیری از مجرمین +تصاویر
روش جدید اعتراف گیری از مجرمین +تصاویر

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *