بهرنگ علوی در توضیح این عکس نوشت:

فیلم سینمایی مدیترانه

 یک عاشقانه ناآرام

شما را به دیدن این فیلم دعوت می‌کنیم

مدیترانه