در پی افزایش موارد ابتلا به کرونا در جهان، پلیس آلمان از اعمال مقررات جدید در جهت کنترل و مسافران و گردشگران خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مامور پلیس ناظر بر مدارک (دیجیتالی یا کاغذی) پزشکی مسافران در شهر بندری «اِمه ریش» (از ایالت نوردراین وستفالن) در این باره گفت: نکته مهم آن است که ما (در این طرح جدید)، دیگر یک کنترل و نظارت جامع نداریم.این یعنی آنکه برای ما، بحث کنترل‌ها و نظارت‌های مرزی در نظر گرفته نشده است؛ بلکه آنچه باید تحت نظارت داشته باشیم آن است که آیا همه مسافران، طبق مقررات (جدید)، مدارک ضروری (در دوران همه گیری کرونا) را با خود همراه دارند یا خیر. وی افزود: نگاه مسافران و صحبتی که ما با آن‌ها در مورد کنترل مدارک مورد نیاز داریم، در مجموع، نگاه مثبت بوده است. الزام به این رعایت این مقررات نیز برای همگان است.

این اقدامات در پی آن انجام می شود که پس از ظهور گونه دلتای کرونا، موارد ابتلا در کشورهای جهان به سرعت رو به افزایش است.

گفتنی است عفونت با ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر سال ۲۰۱۹ در چین گزارش شد و به سرعت شیوع پیدا کرده و موارد ابتلا به آن افزایش یافت. با گذشت مدت زمان بسیار کوتاهی، موارد ابتلا به عفونت با ویروس کرونا در اکثر کشور‌های جهان مشاهده شد و به همین خاطر سازمان بهداشت جهانی در مارس سال ۲۰۲۰ پاندمی (همه گیری) این ویروس را اعلام کرد.