شاخص کل بورس تهران امروز (۱۳مرداد ماه) در ابتدای معاملات با رشد ۵ هزار و  ۸۶۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۱ هزار واحدی قرار گرفت.