آخرین اخبار

دردنامه انتقادی یکی از لیدرهای قدیمی تاجگردون/نمک خوردی و نمکدان شکستی

  کرامت الله ارشیا از بزرگان طایفه نیمدور که همواره در ادوار مختلف از لیدرهای غلامرضا تاجگردون و حامیان پروپاقرص او بوده در مطلبی به عدم صداقت و آنچه سروکار گذاشتن افراد از سوی نماینده سابق گچساران و باشت است پرداخته و نوشته:   *باسلام وعرض ادب خدمت جناب آقای غلامرضاتاجگردون نماینده اسبق شهرستانهای‌‌ گچساران […]

اشتراک گذاری
14 آذر 1399
کد مطلب : 57433

 

کرامت الله ارشیا از بزرگان طایفه نیمدور که همواره در ادوار مختلف از لیدرهای غلامرضا تاجگردون و حامیان پروپاقرص او بوده در مطلبی به عدم صداقت و آنچه سروکار گذاشتن افراد از سوی نماینده سابق گچساران و باشت است پرداخته و نوشته:

 

*باسلام وعرض ادب خدمت جناب آقای غلامرضاتاجگردون نماینده اسبق شهرستانهای‌‌ گچساران وباشت*
*دلنوشته ای درباب اینکه مدت چهل ویک سال درکنار شمادرخواب غفلت عمرگرانبهایم راباتعصبات خشک وبیهوده گذراندم اظهارپشیمانی میکنم ((که خودکرده راتدبیرنیست))*
*جناب آقای تاجگردون من ازنوادگان سیدحسن وسیدزهراازسادات امام زاده علی هستم که کارهای خوب وبدت راسپردم به جدآنهاسیداغامیر.*
*جناب آقای تاجگردون درواپسین لحظات عمرم ،خود وخانواده ام ازشمادل شکسته شدیم که یقین دارم پیش خداقابل گذشت نیست*
*جناب آقای تاجگردون خودوخانواده ات واقف بودیدکه همسرم بیماری صعب العلاج دارد و ۳فرزندمتآهل وبی کاروبی سرپناه دارم که مرتب درمنزل از طرف آنهاموردموآخذه قرارمی گرفتم وحاضرنبودم که شمارادرمعذورات قراردهم تااینکه معیشت الهی باعث شد که جنابعالی بعداز ۴۱سال چندروزی بعدازپیروزیتان درانتخابات این حقیررابه دفترتان درگچساران دعوت کردیدکه طبق اظهارات خودتان گفتید آرشیامگر مشکلی برایت پیش آمده ؟گفتم چه مشکلی ؟فرمودید وامی بدهکار هستید؟ گفتم بله ۶ماهی ازموعدپرداخت یکی از اقساطم گذشته ، فرمودید اگرکسی آن راپرداخت کندچطور آن را بر می گردانی؟ و نحوه برگشت پول رابه شما گفتم که ازبنیادمسکن پول طلب دارم وزمین دارم، میفرشم و۱۴۳میلیون رابرمیگردانم وپس ازپایان نشست که رفتید تهران و بعداًمشکلاتی برای رداعتبارنامه شما پیش آمد وهمه هوادارانت ناراحت شدند ، من وخانواده ام ازهمه بیشتر ناراحت شدیم ، چونکه هم بانک کشاورزی دنبال وصول وام بودوهم برای رداعتبارنامه شمانگران بودیم*
*ومن ودوستانم هرشب جایی می نشستیم به نمایندگان محترم آقایان زاکانی ونجابت ونیک بین و….زنگ می زدیم وبنده های خدافوری جواب میدادندو چندساعت درباره شما حرف میزدیم ،بعدازاینکه شما رفتیددانشگاه به قول خودتان* *برای تدریس وبعداز سه ماهه اول مشکلات، به شماپیامهای زیادی دادم وتماس گرفتم* *وجواب ندادید ، اطلاع پیداکردم تاعده ای هم طایفه ای و غیرفامیل هم راجع به من به شما زنگ می زنند وپیام میدهند وباز هم جواب نمی دادید درهرصورت من وخانواده ام درتنگنا وبلاتکلیفی قرارگرفتیم واسترس سرتاسر خانه ام رافرا گرفت وجواب ندادن شمابیشترنمک برزخم دل ماپاشیدی ، شماچه فکری کردیددرموردمن؟*
*من راهالوفرض کردید؟ من نوه کی محمدشفیع جعفری زاده نیمدوری وفامیل نسبی تمام طایفه شریف نیمدور وکی ظهراب طاس احمدی وخواهرزاده کی سالارعزیزی وعطاطاهری هستم که فرزندان آنهاچه احترام خاصی برای خانواده شماقائل بودند وازلحاظ سنی هم ازجنابعالی بزرگترهستم چراموردبی توجهی قراگرفتم ؟ وبعدازین که شما،کم لطفی نمودیدودرطی سه ماه دواجرائیه برای ماانجام گرفت که وام مذکوراز۱۸درصدباجرائم ۳۲درصدازبنده وصول گردید*
*آقای تاجگردون دراین ۴۱سال مالایق چندثانیه نبودیم که جوابی به مابدهید تامادچارمشکل نشویم وراه حلی برای خود پیدا کنیم .*
*مارابه چنگ بلاسپردی ورفتی.نمی دانستم که دراین دنیاکه مردانش عصاازگور میدزدند..من دیوانه ازخوش باوریهایم محبت و وفارا آرزو کردم*
*آقای تاجگردون من محکوم به تقصیرم چون برای خود احترامی وارزشی قائل نبودم.وگرنه درهردوره انتخابات مانندبلبل ازاین شاخه به آن شاخه می پریدم وبرای خود به نوایی می رسیدم مثل خیلیها که به درستی شمارا دورمی زدندامامن متاسفانه چوب صداقتم راخوردم*
*جناب تاجگردون درست است که درجنگل وگلستان شما،درختان به طریقی که خواسته خودتان است میمیرند اماآنهاعصا می شوندودستی رامی گیرندویاتبرمی شوندبرنسل خویش،ویاچوب کبریت می شوندبرای سوزاندن تبار خود،ویاتخته سیاه می شوند برای اندیشه ها.ازشماانتطارمیرفت از جنس عصاوبدون تبعیض حامی همه درختان درمجموعه جنگل وگلستان خود که ثمره اش فقط نصیب خودوخانواده وبستگانت میشود باشید.ومتاسفانه سفره رنگینتان نصیب خود وخانواده ات و نورچشمی های اطرافتان بود(همان یاران نانی) وفقط غم غصه ات و شکسته شدن و سفیدشدن موهای خود وفرزندانم سوغاتتان بودبرایم*
*جناب تاجگردون هیچ چیزبدترازآن نیست که درسخن کریم وبخشنده باشی ودرهنگام عمل سرافکنده باشی وخجل ، عمل کردگذشته وتاریخ مابایدعبرتی برای آینده باشدواین عبرت راباید خوب تجزیه وتحلیل کنیم تااستراتژی مفیدودرست برای آینده خودداشته باشیم .که این فرصت طلایی از دست من برای همیشه رفت که جز پشیمانی دیگر سودی برایم ندارد.*
*جناب تاجگردون فراموش نکن که اندوه انسانی درآن سوی دنیامی تواندانسانیت راتحت تآثیرقراردهد.وبدان دنیادوروز است یک روز باتو ویک روز برعلیه تو این گفته در مورد من هم صدق می کند.که بایدصبرکردوصبر اوج احترام به حکمت خداست وهمه آگاهیم که زمان زود می گذرد. چون بی بی ها هم یک روز (نی نی) بودند وفقط گذرزمان نقطه هایشان راجابه جاکرده است .وبدان جنگل هم باشی بابریدن درختهایت روزی بیابان می شوی.*
*جناب تاجگردون بدان وآگاه باش صورت زیبا روزی پیر،پوست خوب روزی چروک،اندام خوب روزی خمیده،مویی زیبا روزی سفیدخواهدشد.تنهاقلب رئوف ومهربان هست که همیشه زیباخواهد ماند وماندگارترین اثرهنری انسان د رجهان هستی محبت بدون شرک وریااست وجاه ومال ومکان هم تاهمیشه برای دلدادگان به آن باقی نخواهد ماند.*
*اما جناب تاجگردون گذر زمان وجبرزمانه هیچ رحم ومروتی ووفایی نخواهد داشت وچه به مهرعلی وچه ضرب علی بایدتسلیم تقدیروسرنوشت شویم.به هرصورت عمر میگذرد ، اما آنچه برجا می ماندنام نیک وعمل شایسته وراستگویی وخاطرات تلخ وشیرین است که به یادگار می ماند.*
*جناب تاجگردون شاه باشی یاگدا،ازدست ساقی بایداین ته جرعه جام اجل رانوشید ورفت.واین دوران غروروتکبر همه مانندیک پایان بازی شطرنج است که شاه وسربازدریک جعبه قرار می گیرندوجایگاه شاه وگدا ودارا وندار قبر است .وتقوا است که سرنوشت ساز است ومراقب باشیم که تقوابایک تق وا نرود.*
*جناب تاجگردون به یاد نمی برم شبهای پیروزیهایت راکه بستگانم از تمام نقاط استان همراه بادوستانم درمنزل من تاصبح به جشن وپایکوبی می پرداختندحیف وافسوس که تو نمک را خوردی ونمکدان راشکستی ،وچون خود ، رد اعتبارشدی مارا رها کردی .فراموش کردی که من بیچاره در خانه خودم افرادی را که از اردکان فارس دهدشت ،مصیری ،بابامیدان،وروستاهای نورآباد درخانه بستگانم جا می دادم برای روز رآی گیری.بدون هیچ گونه چشمداشتی.این قدرشناسی شما وخانواده ات بامن وخانواده ام بود؟ارزش یک پیام ۴کلمه ای رانزد شما نداشتم که اطلاعم دهی تازندگییم از دستم نرود من که نیاز مالی به شماوامثال شما نداشتم وحتی چشمداشتی به کمک بستگان نسبی وسببی خودنداشتم .جای بسی شکر است که دراین مدت ۴۱ سال محتاج شما نشدم وبه لطف خدا واعتبار وآبروی خودم مشکلم را حل نمودم.دلم برای جوانانی می سوزدکه دراین همه گروههای متعلق به شما که احساساتی شده اند وشما را قیم خود می دانند به امیدی که برایشان فرجی باشی.*
*جناب تاجگردون تنها خداوند است که انسانها راسبک وسنگین می کند وجایگاه هرکس رااوداده است نه شما .حضرتعالی کلیپ عکسی از افرادعجیبی میگذاریدکه هم رقیبانت رابترسانی وهم به این افرادبفهمانی که شما هم می توانید کاندید شوید، اماغافل از اینکه آنها ممکن است ندانند که سلطنت درخانواده شما موروثی است و با اینکارتان دل خیلی از هواداران واقعیت را رنجاندید و نارضایتی ایجادنمودید که بیش از ۶۰ درصد حامیانت را با اینکار از دست دادی.من وبستگانم قصد حمایت از هیچ کاندیدی را نداریم وقیم طایفه بزرگ وعزیزم نیمدورهم نیستیم وهرتصمیمی بگیرند مورد احترام این حقیر است*
*ازکسانیکه دراین ۴۱سال بابت خانواده تاجگردون، باعث فریب ورنجش و وعده های دروغین شما شدم میخواهم مراببخشند وحلالم کنند.از سردار خورشیدی ودکتربهبود گرجی که در پیامها و کلیپهایشان به شما حمله نموده بودند وبه آنها تاختم حلالیت می طلبم.*
*ازاولیای محترم ودانش آموزان عزیزم درفضای مجازی می خواهم که تحت تآثیر عوامفریبان قرارنگیرند وهرگز احساساتی نشوند*
*یداله فوق ایدیهم*
*دیوانه ای که بعداز ۴۱ سال عاقل شد.کرامت اله ارشیا*

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.