سرتیپ دوم ستاد کیقباد مصطفایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از کارخانه صنعتی در شهرستان گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی آبشیرین آن فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، با انجام تحقیقات پلیسی گسترده ۲ نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

مصطفایی تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف و اموال مسروقه از آنان کشف و شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مسروقه کشف شده را ۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.