آخرین اخبار

حق مردم پرسشگری و تکلیف مسئولان پاسخگویی است

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: رویکرد کمیسیون دانشجویی استان نهادینه کردن دانشجو محوری است.

اشتراک گذاری
25 تیر 1397
کد مطلب : 18779

 

سید علی پرواز در نشست با اعضا و دبیران تشکلهای دانشجویی و انجمن های علمی دانشگاههای استان  افزود: یکی از افتخاراتم در زندگی حضور در تشکلهای دانشجویی است. از اولین تا آخرین روز دانشجویی ام عضو انجمن اسلامی بودم.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون دانشجویی در حوزه سیاسی و انتخابات استانداری است، اظهارکرد: در کمیسیون دانشجویی باید به بستر سازی فعالیت های با نشاط در دانشگاههای استان کمک کنیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه امام راحل فرمودند؛ ” دانشگاه مبدا همه تحولات است”، خاطرنشان کرد: اگر قرار است دانشگاه مبدا همه تحولات باشد باید دانشجو تحول خواه باشد و بدون دانشجوی تحول خواه دانشگاه به مبدا همه تحولات تبدیل نمی شود. اگر کسی ادعای این چنینی دارد دانشگاه و دانشجو را نشناخته و معنای تحول را نمی فهمد.

پرواز تصریح کرد: دانشجوی که تحول خواه است به وضعیت موجود راضی نیست و چون به وضعیت موجود راضی نیست مطالبه محور است، دانشجویی که مطالبه محور نباشد باید شک کرد که چقدر به این شان، جایگاه و رسالت آشناست و دانشجوی مطالبه محور باید پرسشگر قوی باشد.

وی ادامه داد: حق مردم پرسشگری و تکلیف مسئولان پاسخگویی است و هرجا جای این حق و تکلیف عوض شود انحراف بزرگی است و سرآغاز انحرافات بزرگتری است. ما به حق پرسشگری دانشجویان احترام می گذاریم و امیدواریم به تکلیف پاسخگویی خودمان نیز عمل کنیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: رویکرد ما در کمیسیون دانشجویی استان نهادینه کردن دانشجو محوری است. قوام و فلسفه وجود دانشگاه حضور دانشجو است، باید محور و مدار هر کار و تحولی در دانشگاه دانشجو باشد. هر جا که خواستند حق پرسشگری را تخطئه کنند و تکلیف پاسخگویی مسئولان را به محاق ببرند ما ضرر کرده ایم بنابراین اگر مسئول هوشیار باشد به حق مردم احترام می گذارد و به تکلیف خویش عمل می کند.

پرواز با بیان اینکه موانع بر سر راه فعالیتهای دانشجویی به دورنی و بیرونی تقسیم می شوند، تاکید کرد: یکی از موانع درونی این است که دانشجو شان و جایگاه خود را واقف نباشد، برخی نگاهها و گروهها نمی خواهند نقش پیش رو بودن دانشجو را بپذیرند و سعی در پیرو بار آوردن دانشجو دارند و برخی کوتوله ها نیز دانشجو را حتی بعنوان پیرو به رسمیت نمی شناسند بلکه بدنبال پادویی دانشجویان بودند از موانع درونی فعالیتهای دانشجویی هستند.

وی بیان کرد: حقیقتا دانشگاه باشگاه احزاب نیست بلکه دانشجو اگر بخواهد می تواند محتوای تئوریک برای فعالان حزبی و سیاسی فراهم کند. کمک کنیم که این شان و جایگاه در استان کهگیلویه و بویراحمد احیاء شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نباید فعالیت های دانشجویی را به فعالیتهای شعاری و هیجانی تقلیل دهیم و از برنامه ها و فعالیت هایی که نگاه ژرف و عمیق را برای انسان به ارمغان می آورد غفلت کنیم.

پرواز گفت: دانشجویان تلاش کنند در کنار آموختن مهارتها، فضیلت ها را نیز بیاموزند، بستر دانشگاه باید مستعد فضلت آموختن دانشجو باشد که مهمترین زمینه برای فضیلت آموختن دانشجو تشکلهای دانشجویی است.

وی افزود: نگاههای ناموزونی که مسئولان و تصمیم سازان دانشگاهها به دانشجو و فعالیتهای دانشجویی دارند یک آسیب است. به اندازه ای که به علم آموزی و مهارت آموزی دانشجو اهمیت داده می شود باید به همان اندازه به فعالیتهای دانشجویی اهمیت داده شود. با ترویج نگاه تفننی از سوی برخی مسئولان دانشگاهها نسبت به فعالیتهای دانشجویی مطمئنا فعالیتهای دانشجویی سامان نخواهد یافت.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موانع بیرونی فعالیت های دانشجویی اظهارکرد: نگاه های آمرانه و قیم مابانه به مقوله دانشجو و دانشگاه از موانع بیرونی فعالیتهای دانشجویی است و این نگاهها در برخی از لایه ها و بخشها وجود دارد. تمام مشکلات دانشجو و دانشگاه باید در خود دانشگاه و با مشارکت دانشجویان حل و فصل شود و حق دخالت در کارها و فعالیتهای دانشجویان از بیرون برای کسی وجود ندارد.

پرواز خاطرنشان کرد: انقطاع فکری برخی از تصمیم سازان جامعه با واقعیت و اولویت های دانشگاه و دانشجویان، دخالتهای نابجای بیرون از دانشگاه در فعالیتهای دانشجویی از موانع بیرونی فعالیتهای دانشجویی در دانشگاههاست.

وی تصریح کرد: خواسته، حرف و شعار ما در کمیسیون

دانشجویی استان خواسته و حرف رئیس جمهور محترم است، آقای روحانی اعلام کردند؛ “ما محیط امن دانشگاهی می خواهیم نه محیطی امنیتی” و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که یک محیط امن دانشگاهی در دانشگاههای استان داشته باشیم و نگاه استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز همین است که رویکرد دانشجو محور را آغاز کنیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تشکلهای دانشجویی کمک کنند که در سال تحصیلی آینده فضایی آکنده از نشاط در دانشگاههای استان داشته باشیم البته خود دانشجو متوجه چارچوب های واقعی است و چارچوب های متوهمانه ذهنی که هیچ نسبتی با واقعیت ندارند را نمی پذیرد.

پرواز عنوان کرد: اصلی ترین برنامه ما در دفتر امور سیاسی و انتخابات استان ترویج فرهنگ گفت وگو است چراکه اگر گفت و گو از جامعه حذف شود دو رقیب فریب کاری و خشونت جایگزین آن می شوند.

وی بیان کرد: متواضعانه دست یاری به سمت همه کسانی که فعالیت تشکیلاتی دارند اعم از مخالفان و موافقان دولت دراز می کنم تا کمک کنند فرهنگ گفت وگو نهادینه شود.

مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: همه جریانهای فعال در استان در خصوص واقعیت ها، اولویت ها، تکالیف و برنامه ها با هم گفت و گو داشته باشیم چراکه گفت و گو بازی برد_ برد است. اگر سیاست درست دنبال شود منجر به توسعه می شود.

پرواز در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص برخی اتفاقات همزمان با انتصابش تصریح کرد: همزمانی این اتفاقات به همزبانی جریانی ما نباید لطمه بزند و این همزمانی به برنامه های دولت و اصلاح طلبان لطمه ای نمی زند.

وی ادامه داد: روزهای سخت و گردنه های بلندی را پیش رو داریم و برای اینکه از این وضعیت عبور کنیم نیاز به تشریک مساعی همه فعالان سیاسی استان و گروه ها داریم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: ما گاهی براساس دیدگاههای مشترک با هم همکاری کنیم و گاهی نیز براساس دغدغه های مشترک با هم همکاری داشته باشیم. جریان اصلاحات مبتنی بر دو پایه اندیشه و  اخلاق استوار است و من یک مدیر وابسته به جریان اصلاحات هستم بنابراین هرجا بی اخلاقی، سخن های سخیف و برنامه های ضعیف دیده شده مطمئن باشید انحرافی در برنامه هاست و همه فضایل اخلاقی در سه اصل صداقت، تواضع و احسان است.

پرواز تاکید کرد: ما نمی توانیم به اعتباری که یک فکر شرقی است تسلیم آن فکر باشیم و به اعتباری که یک فکر غربی است دشمن آن فکر باشیم بلکه معیار سنجش ارزش فکر استدلال و منطق است و به هیچ وجه فکر متعلق به یک زمان و مکان خاص نیست

وی افزود: فعالیتهای جریانی و افراد شناسنامه دار یک ضرورت است که باید به این فعالیت کمک کنیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کسانی که نقاب جریانی می زنند و قلاب قومیتی می اندازند، صلاحیت پیش قراولی هیچ جریانی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و اعتدالی را ندارند که در جهت روشنگری این وضعیت انتظار است تشکلهای دانشجویی فعال باشند.

پرواز اضافه کرد: تا در دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هستم از این دفتر صدای نامانوس با ذائقه طرفداران دولت شنیده نخواهد شد و دفتر سیاسی استانداری لجستیک طایفه، قوم، منطقه و طیف خاصی نخواهد بود.

به گزارش افتونیوز، در این نشست اعضای تشکلها و انجمن های علمی دانشجویان دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد فعال نبودن تشکلهای دانشجویی در دانشگاه پیام نور، فضای بسته و امنیتی دانشگاهها، تنگ تظری و سخت گیری ها برای فعالیت دانشجویی، حفظ شان و منزلت دانشجویان، فضای بسته دانشگاه علوم پزشکی، گرفتن جسارت از دانشجو، ایجاد رخوت در بین دانشجویان و برخوردهای سلبی با دانشجویان از جمله نظرات و خواسته ها و مطالبات خود عنوان کردند.

تصاویر:

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *