حسن نوروزی در حاشیه نشست شورای اقتصاد مقاومتی وقتی بحث روی به درازا کشیدن جلسات و غافل ماندن از برخی مسائل مهم‌تر و کلی بود، اظهار کرد: مشکل ما در این استان این است که مدیران فقط به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و مجبورند حواسشان به همه چیز باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: به گزارشات بسیاری از کارشناسان در ادارات نمی‌شود مطلقا اعتماد کرد و مدیران اگر خود همه گزارشات را کنترل نکنند گاهاً حیثیت و آبروی ی

ک دستگاه برباد می‌رود.

او البته از کارشناسان زبده دستگاه‌ها هم نام برد و نقش آن‌ها را مهم خوند.

نوروزی به سوال آقای اشرف زاده، نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی پاسخ می‌داد که گفته بود در این

جلسات روی اعداد و ارقام ریز زیاد بحث می‌شود و بهتر است که کارشناسان

این اعداد را نهایی کنند و مدیران روی محور ها و کلیات وقت بگذارند.

در این نشست لیست ادارات بی‌اعتنا به اقتصاد مقاومتی اعلام و مطرح شد که صدا و سیما، بنیاد نخبگان،دانشگاه یاسوج، شرکت گاز،شرکت پخش فراورده های نفتی و اداره کل استاندارد گزارش خود را ارائه نکردند.ریواس