آخرین اخبار

دوگانگی در رفتار سیاسی برخی کهگیلویه و بویراحمدی های مقیم تهران

برخی در سطح استان به شدت ضد اصلاح طلبیند و ایدئولوژیک کنش دارند ولی در سطح ملی از نامزدهای اصلاح طلب هم استانی با استدلال تعصب بومی دفاع می کنند‌.

اشتراک گذاری
17 دی 1395
کد مطلب : 6751

ارزیابی دقیقی که از سلوک سیاسی و حتی رفتار فرهنگی برخی هم استانی های مقیم تهران و یا مرتبط با تهران و یا درحال رفت و آمد به تهران انجام پذیرد، به این تعارض و دوگانگی معرفتی پی خواهید برد که در دراز مدت و در صورت عدم اصلاح این رویه بر اثر دستگاه‌ مختصاتی متنوع و بعضاَ متناقض، خروجی های رفتاری و گفتاری ای خواهند داشت که از چهارچوب منظم و واحدی برخوردار نیست.
برخی از این ها در استان به شدت راستی و یا کمی بالاتر اصولگرایی کنش دارند و در سطح ملی چهره ای انقلابی و مبارزاتی و منتقد از خود به نمایش می گزارند. در سطح بومی کوچکترین نقد منصفانه و دلسوزانه را به عناصر اصولگرایی و یا موجه مذهبی و یا نهادهای انقلابی بر نمی تابند و لی در تهران با جریانات عدالتخواه عکس یادگاری می گیرند و مصاحبه ی تند و تیز در نقد دولت می کنند‌
برخی در سطح ملی به شدت ضداشرافیت سیاسی و اقتصادیند ولی درسطح بومی از نمودهای طبقه ی اشراف سیاسی و اقتصادی بومی حمایت می کنند.
برخی در سطح استان به شدت ضد اصلاح طلبیند و ایدئولوژیک کنش دارند ولی در سطح ملی از نامزدهای اصلاح طلب هم استانی با استدلال تعصب بومی دفاع می کنند‌.
این برادران به دلیل تأثیرگزاری ای که در فضای اجتماعی -سیاسی دارند، در دراز مدت حامیان و مخاطبان خویش را به سمت نفاق سیاسی و کنش ناموزون و چند پهلوی منفعت طلب که از آفات سیاست ورزی امروز هست هدایت می کنند.

سعید آتش بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.