سعید الهی تهیه کننده سینما و تلویزیون نوشت :

‏شعار”یا حسین؛ میرحسین”در میتینگ انتخاباتی دکتر ‎#پزشکیان پس از ۱۵ سال برای ملت ایران هم یادآور خاطرات شیرین است و هم تلخ!
افزایش مشارکت مردم آرزوی قلبی هر ایرانی انقلابی ست؛ منتهی در چارچوب ‎#قانون.
مبادا که برخی قبل اعلام شورای نگهبان خود را رئیس جمهور معرفی کنند. یادتان که هست؟!