این نمایشگاه که همراه با همنویسی و نیز معرفی آثار خوشنویسی عبدالرسول هاشمی و هنرجویان ممتاز و فوق ممتاز می باشد پنجشنبه ۳۰خرداد ساعت ۱۹ الی ۲۱ در خیابان شهید بلادیان  برگزار خواهد شد.

اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و نیز شهرداری و شورای شهر دوگنبدان از حامیان این نمایشگاه می باشند.