وی افزود:دنبال این بودیم که آزادی به معنی واقعی یعنی آزادی بیان و پس از بیان شکل بگیرد و ما هر سال دهه فجر را گرامی می داریم تا یادآور شویم که آرمان ها را توانستیم عملی کنیم و آسیب شناسی نمائیم که چه عواملی اجازه نداد به آن اهداف دست پیداکنیم چرا که خواست مردم در شعار استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی بود.

کاندید سابق مجمع اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ بیان کرد:اینکه ما اصلاح طلبان مدعی هستیم این گفتمان اصیل اصلاحات است بدین معنی است که ما به عنوان صاحبان اصلی انقلاب به دنبال این هستیم که آن انقلابی که شکل گرفت با آن اهداف و جوهره اش متاسفانه بعضی فرصت طلبان آن را از مسیر اصلی منحرف کرد و ما به دنبال اصلاح آن هستیم و ما خود را صاحبان اصلی آن می دانیم

کامرانی بیان کرد:از آن به عنوان باغبانی از باغ انقلاب که چهار عنصر زیبا را در آن نشا کرده و پرورانده مراقبت کنیم.

رئیس ایران شناسی استان و استاد تاریخ ابراز کرد:اگر در دوم خرداد ۷۶به سید محمد خاتمی رای دادیم مردم به برنامه هایش رای اعتماد دادند و در سال ۹۲هم به جناب دکتر روحانی به رغم اینکه آن را از خودمان نمی دانستیم اما حرف ما را زد و از آن حمایت کردیم و هنوز پیگیر  مطالبات هستیم و خواهیم بود.

دکتر کامرانی با اشاره به انتخابات ۷اسفندماه در کهگیلویه بزرگ گفت:در ۷اسفندماه ۹۴ما به ظاهر شکست خوردیم،اما اگر دوستان به یاد داشته باشند در اولین سخنرانی در جاورده به عنوان سرباز اصلاحات عرض کردم ما پیروزیم چرا که معتقدم شکست با خرد جمعی بهتر از پیروزی فردی است.

وی بیان کرد:کسانی کهکردیم وحدت را خدشه دار کردند ،جرات نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد که به طور علنی بگویند ما تابع آن نبودیم هر چند  در عمل کار دیگری کردند.و این پیروزی جریان اصلاحات است .

کاندید مجمع اصلاح طلبان کهگیلویه تاکید کرد:خدا وکیلی بحث بنده نیست یعنی هر شخصی محصول خرد جمعی بود آن حرکت مهم بود و مفهوم کلی نه مصداق .

کامرانی گفت:اما متاسفانه همانطور که در طول تاریخ حرکت ها از مسیر منحرف شد،حرکت اصلاحات در این دولت و بخصوص در استان شکل نازیبایی به خودش گرفت و کاری که هم دلسوزان جریان از همه طیف ها و طوایف برای آن خون دل خوردند حتی کسانی که در شبکه های مجازی هزینه و وقت گذاشتند و بسیتاری از افرادی که در دو دهه عذاب روحی دیدند و هزینه های اقتصادی متحمل شدند.

وی بیان کرد:امید بود بعداز اینکه دولت تدبیر آمد در استان کهگیلویه و بویراحمد دوستان ما کسانی که مدعی دوستی و همفکری با ما بودند و ما هم آنها را همفکر و دوستان خود دانسته و می دانیم به جای اینکه شکاف ها را پرکنند ،شکاف ها را بیشتر کردند و متاسفانه زمینه را برای فرصت طلبان فراهم کردند.

کامرانی با اشاره به دیدارهای خود با موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  و دوستان اصلاح طلب اظهار کرد:دیدارهای متعدد و مکرری با آنها داشتیم  و به شخصه ۸دیدار با استاندار در طول این ۳سال داشتم و حتی بعداز انتخابات ۳بار جدا از گفت و گوهای تلفنی با وی و سایر دوستان در مجموعه استانداری داشتم و تلاش کردیم که این شکاف را پر کنیم .

دکتر کامرانی گفت: همه ما می دانیم اصلاح طلبان انتخابات را به مدیریت استان باختند و به رغم بی مهرهایی که شد باز ما فراموش کردیم یا به خودمان فراموشی را قبولاندیم یا به خاطر اصلاح گذشتیم ولی متاسفانه جوابی که در خور شان اصلاح طلبان اصیلی که در ۷اسفند،پای اندیشه ماندند را آن طور که باید می دادند نه تنها ندادند بلکه به کسانی که وفادار ماندند گویی جرمی کردند و با آنها برخورد نامهربانانه شد.

کاندید سابق مجمع اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ در انتخابات ۷اسفندماه ۹۴با اشاره به وضع مدیریتی استان گفت:امروز در استان شاهد هستیم کسانی در دولت گذشته مدیر بودند امروز هم مدیر هستند و دوستان ما مورد بی مهری قرار گرفتند .

وی با اشاره به این مدیران گفت:آنها دلبستگی به جریان ندارند متعصب و ابنالوقت هستند آنها آمدند و جریان اصلاحات را لکه دار کردند و هیچ پیوند فکری با ما ندارند و. چون هزینه ندادند قدر جریان را نمی دانند.

کامرانی با اشاره به لزوم توسعه سیاسی و حمایت از احزاب گفت:دیدارهایی با بعضی بزرگان در تهران داشتیم و باید بگوئیم چه بلایی بر سر اصلاح طلبان اصیل در استان و چهار شهرستان کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده آمد.

وی تصریح کرد:با توجه به اهمیت انتخابات شوراها سعی کنیم در شهرهای حوزه انتخابیه جریان مدارانه و خویشاوندی فکری را بر خویشاوندی طایفه ای ترجیح دهیم اگر چه ساختار شهرهای کوچک طیفی – طایفه ای است.

بنابراین گزارش در این نشست ,حجت الاسلام صدوقی,استاد موسی اخلاقی,دکتر حجت خواه و سایر جوانان اصلاح طلب و اعضای حزب اعتماد ملی چهار شهرستان حضور داشتند.