آخرین اخبار

امتیاز و سهم خواهی در شورای شهر مانع مطالبه گری می شود

بخاطر امتیازات و سهم خواهی،روح جسارت و مطالبه گری از اعضای شورای شهر گرفته شد

اشتراک گذاری
01 January 2017
کد مطلب : 6398

با وجود ۳ ماه مانده به ثبت نام نامزدهای شورای شهر یاسوج ،تبلیغات زود هنگام کانداهای شورای شهر در سطح شهر یاسوج شروع شده است و در فضاهای مجازی بیشتر مباحث هواداران نامزدهای احتمالی حول محور انتقادات شدید از اعضای کنونی شورای شهر یاسوج می چرخد.

عضو شورای شهر یاسوج گفت:مردم از شورای جوان انتظارات بیشتری داشتند که متاسفانه بخاطر امتیازات مادی و معنوی، پست و ناچیز روح جسارت و مطالبه گری از اعضای شورای شهر یاسوج گرفته شد.

 سعید پایدار گفت:برخی از اعضا بجای دفاع از حقوق مردم بیشتر به فکر حفظ امتیازات خود از شهرداری بودند.

پایدار ضمن تاکید بر نا امیدی مردم از شورای کنونی شهر یاسوج عنوان کرد:مردم بجای دادخواهی از شورا با ناامیدی برای گرفتن مطالبات خود  دست به دامن محاکم قضایی شدند.

وی به شکایت خود علیه هیات رئیسه شورا اشاره کرد و اذعان داشت:متاسفانه برای اجرای آییین نامه ها و قوانین داخلی شورا مجبور به طرح شکایت در هیات حل اختلاف استان شدم که با وساطت شخص استاندار ،این موضوع موقتا فیصله یافت.

عضو شورای شهر یاسوج با اشاره به تبلیغات زود هنگام کاندیداهای احتمالی شورا گفت:اتفاقا تبلیغات زود هنگام خیلی خوب است و این امر باعث می شود که مردم بیشتر با افراد و برنامه هایشان آشنا شوند.

سعید پایدار ادامه داد:تبلیغات زود هنگام فرصت تصمیم گیری بهتری و بیشتری را به مردم می دهد.فصلی نو

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *