آخرین اخبار

عزل در انتظار فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد

وزیر کشورسوت قطار تغییر فرمانداران کشوررا به صدا در آورد و هنوز مشخص نشده است که این صدای سوت به گوش کدام یک از فرمانداران استان کهگیلویه و بویراحمد زودتر میرسد.

اشتراک گذاری
۰۹ آبان ۱۳۹۵
کد مطلب : 2513

18090_636133578002726156_s

از ابتدای سال جاری تاکنون زمزمه تغییر سه فرماندار شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد در برخی از رسانه ها و محافل محلی به گوش می رسد که سخن های جدید وزیر کشور می تواند فصلی تازه در هفت ماه باقی از عمر دولت یازدهم برای تغییر این فرمانداران باشد.

برخی رسانه از تغییر برخی از این فرمانداران در یک حوزه سردسیری و چند حوزه گرمسیری استان خبر داده که حتی این موضوع با واکنش قاطعی از سوی مسئولان روبه رو نشده است.

در این زمینه نیز  تنها یکی از مسئولان در استانداری کهگیلویه وبویراحمد با تأیید تغییر فرمانداران در این حوزه ها گفته است: که چنین موضوعی را نه رد و نه تأیید می کنم.

موضوعی که بیانگر تغییر در این حوزه ها را نشان داده به گونه که برخی از منابع از جانشینی این فرمانداران نیز خبر داده اند.

از طرفی دیگر کابینه حسن روحانی که فراز و نشیب‌های زیاد‌ی را پشت سر نهاد‌ه و ماموریت‌های را نیز به انجام رساند‌ه است نمره د‌اد‌ن به عملکرد‌ سه سال و چند‌ ماهه او د‌ر حوزه‌های مختلف نمره‌های متفاوتی د‌ارد‌ و البته نمی‌توان از نظر د‌ور نگه د‌اشت که سیاسی‌ترین وزیر د‌ولت حوزه گسترد‌ه‌ای را پیش روی خود‌ د‌ارد‌.

رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در آخرین اظهار نظر خود از تغییر ۶۰ فرماندار در کل کشور خبر داده است که رنگ و بوی تازه به تغییر فرماندار در استان کهگیلویه ویراحمد می بخشد.

اگرچه تنها هفت ماه تا انتخابات باقی ماند‌ه، اما آن طور که از حرف‌های وزیر مشخص است فصل تغییرات بزرگی د‌ر وزارت کشور د‌ر راه است.

وزیر کشور از تغییر ۶٠ فرماند‌ار به د‌لیل بازنشستگی خبر داد و گفت: ما یک موجی د‌اشتیم آن هم مربوط به بازنشسته‌ها بود‌ه که مجلس تصویب کرد‌ و این بازنشسته‌ها طبق این قانون باید‌ از مسوولیت خود‌ کنار گذاشته می‌شد‌ند‌ که حد‌ود‌ ۶٠ نفر بازنشسته بود‌ند‌ و قانون اجازه اد‌امه فعالیت نمی‌د‌هد‌ که اینها را د‌ر د‌ستور تعویض قرار د‌اد‌یم و د‌ر حال انجام است.

رحمانی فضلی از تغییرات د‌یگری هم سخن می‌گوید‌ و اضافه می‌کند‌: برخی هم د‌ر ارزیابی‌های‌مان به این نتیجه رسید‌یم که تغییر کنند‌ اما تعد‌اد‌ این افراد‌ به‌هیچ‌وجه به ١٠٠ نفر نرسید‌ه است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *