کد خبر : 54362
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۰

شاهرخ رضایی فر

استراتژی ایران در رویارویی مقابل زیاده خواهی های آمریکا

استراتژی ایران در رویارویی مقابل زیاده خواهی های آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی 19 آبان؛

عهدشــکنی های دولــت زورگوی آمریــکا پس از توافق هســته ای با ایران همچنان ادامه دارد، گرچه ترامپ از اردیبهشت ســال ۹۷ با خروج از برجام عدم پایبندی دولت خود را به قواعــد و حقوق بین الملل نشــان داد ، اما در این روزها و در آستانه پایان مهلت ۵ ساله منع خرید تســلیحات دفاعی از سوی ایران، آمریــکا و تروئیــکای اروپایی وارد یک ســناریوی جدیدی شــده اند تا جمهوری اســلامی ایران را از حقوق و خواســته های به حق و قانونی خود محروم سازند.
جمهوری اســلامی ایران از فــردای توافق و حتی پس از خروج یک طرفه ترامــپ از توافق تلاش کرد چهره ای قانونمند و دیپلماتیک از خود نشــان دهد و به رغم تشدید بســیاری از تحریم ها و فشارهای ناعادلانه از ســوی آمریــکا در ابعاد بیــن المللی با ارائه فرصــت هایی در بــازه های زمانــی مختلف تلاش کرد چهره عهدشــکن ایاالت متحده آمریکا را در میان افکار عمومی به نمایش بگذارد و تشریح کنــد، اکنــون در آســتانه مهرماه و پایــان مهلت تحریم های تســلیحات دفاعی ایران آمریکایی ها و شــرکای منطقه ای خود به دنبــال بهانه جویی و تخریب ایران نزد افکار عمومی در عرصه بین الملل هستند.
گرچه ایران نشــان داده بــا تکیه به تــوان داخلی خود نیاز چندانی به تســلیحات دفاعــی ندارد، اما تلاش ایــران برای اســتیفای حقوق خــود هر روز باعث رســوایی آمریکا حتی در میان هم پیمانانش می شــود به گونه ای که ایــن روزها بســیاری از کشــورهایی که رابطه متحدانه ای با آمریکا دارند با شــرمندگی از خروج آمریکا از توافق هســته ای سخن می گویند و از تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و یا فعال کردن مکانیسم ماشه استقبال نمی کنند.
به هــر حال ذات ســرمایه داری نظام بیــن الملل و اســتفاده از اهرم فشار و زور ممکن اســت ایران را از لحاظ دیپلماســی و حقوق بین الملل با چالش هایی مواجه کند، چالش هایی که ایران با آن بیگانه نیست و مردم ایران نیز نشــان داده اند وقتــی بدعهدی و زورگویی آمریکا و متحدانش را با این شفافیت درک می کنند، در پیشبرد استراتژی مقاومت مصمم تر و حتی شرایط سخت اقتصادی را در راستای مقابله با آمریکا تحمل می کنند.
آن چه مســلم اســت تلاش آمریکا بــرای تمدید تحریم هــای تســلیحاتی ایــران و در ادامه فعال کردن مکانیســم ماشه به منظور فشــار حداکثری بر جمهوری اســلامی جهــت رعایت یــک طرفه توافق های بیــن المللی آن هم پــس از آغاز به کار مجلس انقلابی یازدهم و پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰و احتمال روی کارآمدن دولتی با استراتژی مقاومت و عدم مذاکره و سازش با آمریکا که البته این رویه نگرانی هایــی را برای اروپایی ها هم ایجاد میکند.
در واقع آمریــکا بصورت علنی و برخی کشــورهای اروپایی در سایه تلاش می کنند با اســتفاده از ابزار شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی هســته ای مقدمات را به گونــه ای فراهم کنند کــه در صورت
حضور یک دولــت از نظر آنها ضد ســازش در ایران فضای بین المللی برای تشــدید چندباره تحریم ها و تصویب قطعنامه های مختلف در شــورای امنیت مهیا باشد.
تصویب طــرح الزام دولــت به کاهــش تعهدات الحاقــی در کمیســیون امنیت ملــی مجلس نیز نشــان می دهد آینده نگــری آمریــکا از دولت و مجلس آینده ایــران از قضا خطا نیســت و آمریکا باید خود را بــرای رویارویی با یک ایــران مقتدر و اهل مقاومت آمــاده کند، از ایــن رو به نظر می رســد افکار عمومی در داخل کشــور نیز به خوبی دریافته اند که مسامحه، سازش و مذاکره با آمریکا در چند سال گذشــته نه تنها مشکلات اقتصادی را کاهش نداد و ســایه تحریم هــای ناعادلانه را از کشــور برنداشــت بلکه آمریــکا را در زورگویی، زیاده خواهی و ســخت تر کردن شرایط اقتصادی مصمم تر کرد، در چنین شــرایطی سه اصل مهم جمهوری اســلامی ایران در اســتراتژی سیاست خارجی یعنی عزت، حکمــت و مصلحت اقتضا می کند شــاهد پیشبرد اســتراتژی مقاومت، اقتدار و اســتقلال در داخل و در عرصه بین الملل باشــیم که الزامات آن خودکفایی و تکیــه بر توان داخلی مبتنی بر اقتصــاد مقاومتی و البته ترویج ســبک زندگی ایرانی- اسلامی می باشد.
مسبوق به سابقه اســت که سیاست های ۴۰ ساله آمریکا و دول اروپایی همــواره جلوگیری از قدرت منطقه ای و بین المللی جمهوری اســلامی بوده و هیچگاه توان رویارویی نظامــی و آغاز جنگی علیه ایــران را در خود ندیدنــد چرا که خــوب میدانند جنگی که آنهــا آغاز کنند پایان مشــخصی ندارد و ایران همواره و برق آســا به آنها پاسخ خواهد داد و مقابله خواهد کرد و تنهــا راه را اعمال تحریم های خصمانه برای گذاشــتن فشــار اقتصادی بر مردم برگزیده اند تــا بلکه به گمان خــود بتوانند ملت را علیه نظام و حاکمیــت ترغیب کنند کــه با وجود مردم مقاوم ما این سیاســت هم شکســت خورده است.
با این اوصاف و موفق بودن ملت ایران در آزمون های ســختی که گذرانده اند و از پس مشکلات چند دهه اخیر به خوبی برآمده اند تنها راه برای آمریکا برگشت به برجام و لغو تحریم های یکجانبه و غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.