خودکشی یک معضل بزرگ اجتماعی است که عواملی مانند؛ تعارض بین فردی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نیز در این پدیده نقش دارند و برخی دستگاه‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی مس توانند نقش مهم و موثری در پیشگیری از معضل خودکشی داشته باشند.
خودکشی سه جوان (دو دختر و یک پسر) در شهرستان کهگیلویه بهانه‌ای شد تا در این باره نقش خانواده و دولتمردان را در این باره بررسی کنیم.
یک دستگاه دولتی به تنهایی در مدیریت و پیشگیری از خودکشی نمی‌تواند، موفق باشد، بنابراین باید همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با این آسیب اجتماعی همگام و همدل شوند و باید همکاری بین بخشی در این ارتباط برای کاهش عوامل محیطی مؤثر بر خودکشی وجود داشته باشد. ‌
شهریار جمالی یکی از فعالین اجتماعی شهرستان کهگیلویه در این زمینه می‌نویسد؛ «متاسفانه طی دو روز اخیر سه تن از نوجوانان شهرستان کهگیلویه به دلایلی نامعلوم خودکشی کردند، دو تن از آنها دختران زیر بیست سال ویک نفر پسر نوجوانی بود.
مستحضر هستید که خودکشی علل مختلفی دارد که باید به تناسب جغرافیا و فرهنگ هر منطقه، همچنین عوامل تربیتی، مشکلات شخصی و خانوادگی و امثالهم مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی علل و چگونگی بروز این حوادث وظیفه متخصصین و مسئولین امر است بنابر این بدون اطلاعات موثق و کافی نمی‌توان در مورد این حوادث دردناک اظهار نظر کرد..
اما لازم است از دریچه‌ی این فضا و به بهانه این حادثه تلخ به مدیریت امور بانوان و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم تلنگری زده شود.
تاکنون مدیریت امور بانوان در شهرستان کهگیلویه بسیار منفعل بود و هیچ برنامه‌ای در این مورد در شهرستان کهگیلویه نداشته است. امور بانوان بیشتر فعالیت خود را معطوف به مرکز استان نموده و در هفتاد و دو ساعت گذشته در خصوص خودکشی دو بانوی کهگیلویه هیچ واکنشی نشان نداده است در صورتی که ایشان باید از اولین افرادی باشد که در منطقه حضور پیدا می‌کرد.
گویا مدیریت محترم نمی‌دانند در این مورد بخشی از مسئولیت را به عهده دارند. علاوه بر این امور اجتماعی نیز باید در این خصوص پاسخگو باشد. فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در بخش‌های مختلف شهرستان چه خروجی مثبتی داشته است؟ و برای عدم بروز موارد مشابه در این مناطق چه برنامه‌ای ترسیم شده است؟
از جانب تمام جوانان و نوجوانان شهرستان کهگیلویه درخواست می‌کنم مسئولین مربوطه هر چه سریعتر برای بررسی این آسیب در منطقه حضور پیدا کنند و با اتخاذ تصمیمات و اندیشیدن تدابیر لازم به کاهش بروز این آسیب‌های ناگوار کمک کنند.»
قبح خودکشی نباید از بین برود، چرا که خودکشی هم مانند هر آفت دیگری اگر نفوذ کنند در لایه‌های مختلف جامعه، خسارت‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، بنابر این با اجرای برنامه‌های فرهنگی، بالا بردن سطح اگاهی والدین، خانواده‌ها و نقش آفرینی مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش در مقابله با این معضل اجتماعی، می‌توان خودکشی را مدیریت و پیشگیری کرد.

شهریارجمالی