دهرابپور در گفت و گو با رسانه ها از حضور در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا خبر داد.
طبق سخنان سید سلمان سامانی؛ سخنگوی وزارت کشور: اعضای ⁧‫#شورای_شهر‬⁩ اگر قصد نامزدی در انتخابات مجلس “در هر یک از حوزه های انتخابیه سراسر کشور” را دارند باید تا ۱۶خرداد ⁧‫#استعفاء‬⁩ آنها به تصویب شورای اسلامى شهرشان رسیده باشد.
به این ترتیب عضو پر حاشیه شورای شهر یاسوج به زودی از شورای پنجم مرکز استان خداحافظی می کند.