علی خوان پایه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون حفاری گچساران افزود: در ماه های اخیر در روستاها و شهرها مشاهده شده که دستگاه های خدمات رسان امور زیربنائی بدون هماهنگی و گرفتن مجوز اقدام به حفاری در سطح معابر شهرها و روستاها کرده اند.
وی تصریح کرد: این امر منجر به وارد شدن خسارت به معابر و سد معبر شده است.
خوان پایه تعامل دستگاه ها با یکدیگر را خواستار شد و گفت: باید با برنامه ریزی منسجم و از قبل تعیین شده نسبت به اجرای پروژه های عمرانی و حفر کانال ها اقدام شود.
وی اظهار داشت: اجرای لکه گیری ها با رعایت اصول فنی و مهندسی انجام گیرد.
خوان پایه گفت: بیش از ۲۳ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبی در سال گذشته در این در شهر دوگنبدان انجام شد.
وی تصریح کرد: بیشترین اصلاح شبکه و توسعه آب در محلات بافت فرسوده بوده است.
خوان پایه ابراز کرد: سال گذشته بیش از ۲۵ کیلومتر حفاری در سطح روستاهای این شهرستان انجام گرفت.