امین گنجون داور بین المللی بوکس شهرستان گچساران  از ۲۸ اردیبهشت تا ۵ خرداد۹۸ برای قضاوت تورمنتی با حضور ۲۵ کشور و شرکت در کلاس ارتقاء داوری ۲ستاره بین المللی در هندوستان انتخاب و عازم گواهاتی هندوستان خواهد شد.

گفتنی است، امین گنجون داور گچسارانی دارای  درجه ی بین المللی داوری بوکس از فدراسیون جهانی بوکس (AIBA) می باشد.