آن طور که مهر گزارش داده، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات در بخش هایی از سخنرانی خود گفت: رئیس جمهور در دور اول، اولویت اولش این بود که مساله برجام به نتیجه برسد و من بیشتر در مسایل اقتصادی وقت می گذاشتم. اما در این دوره (دولت دوازدهم) رئیس جمهور خود بیشتر در اقتصاد وارد می شود و معاونت اقتصادی دارد و آقای نهاوندیان نیز دبیر ستاد اقتصادی دولت و دبیر ستاد هماهنگی سران سه قوه است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتها هستند که با سیاستگذاری ها می توانند شاخص های اقتصادی را به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهند، واقعیت این است که در دوره یازدهم، ما موفق بودیم که ثبات را به اقتصاد برگردانده و نرخ تورم را تک رقمی کنیم، این در حالی است که هجده ماه در یک مذاکره نفس گیر با خارجی ها گفتگو کردیم و تابوها را شکستیم، این موضوع هم اتفاق افتاد. البته برخی از دوستان کلیپ هایی می گذارند که من با حرارت از دولت دفاع می کنم، به خاطر این بود که کارهای خوبی انجام شد.

وی وقتی از از اصلاح قیمت پایه صادراتی سخن به میان آورد گفت: ما در کشور در این شرایط، مدیر ریسک پذیر می خواهیم. من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.

محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت و عضو اصلاح طلب دولت نیز در این همایش اظهار داشت: هر پیشنهادی که در نشست سران قوا تصویب شود اگر شجاعت به مدیران دولتی برنگردد کار درست نمی‌شود. آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم اگر این مسیر ادامه پیدا کند هیچ مدیر دولتی پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرات امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند.

وی اظهار داشت: اکنون برخی رایزنان بازرگانی ۷ ماه است که حقوق نگرفته‌اند اما کسی جرات نمی‌کند که تامین حقوق آنها را از منابع غیر بپردازد. این به مصلحت کشور نیست من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.

روز گذشته نیز آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامه استعفای خود به روحانی نوشت: به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشید.

این استعفا در حالی صورت گرفت که امروز اجتهادی مشاور آخوندی رسما اعلام کرد که برنامه‌های آخوندی در حوزه اقتصاد نوع دیگری بود در دولت چیز دیگری. جور در نمی‌آمد قضیه را ادامه دهند.