• تاریخ انتشار خبر: پنج شنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۷ | ۲۲:۳۴ | کد خبر : 18356 |
 •   

  به قلم یعقوب درویشیان

   

  جمعه اول تیر نود وهفت جناب تاجگردون در تالار فرهنگیان شیراز در دیدار با برخی از چهره ها و گچسارانی های مقیم شیراز سخنانی قابل تامل و البته قابل نقد بیان کردند.
  کمتر ازبیست روز ازانتشار عکسی در فضای مجازی از طرف تاجگردون نمیگذرد که این بارهم مجدداً تاجگردون مرتکب خطای استراتژیکی شده که در دیل از خویش نشان داده بود.
  تاجگردون بعد ازنشست معروف ۱۴ خرداد دیل، عکسی را درصفحه ی مجازی اش منتشر کرد که دو مومنِ نمازگزار را در یمین و یسار خویش، به دو فرد اصول گرا و اصلاح طلب منقسم میکند وتلاش دارد تا حس اعتدال و میانه روی را به ذهن مخاطب القاء کند و حتی بالاتر از آن میکوشد تا خویش را حقله ی متصله ی اصلاح طلبان و اصول گرایان گچساران معرفی نماید.
  در اینکه تاجگردون پتانسیل خوبی دارد شکی نیست، توان سیاسی مناسبی دارد که باعث مباهات موکلین ایشان میباشدهمه متفق القولیم، تلاش هایش ستودنی است ، درست؛ اما؛ تاجگردون نباید خود محور باشد.
  تاجگردون باید خواصِ معلوم الحال را کنار بزند و خودش در میان مردم زندگی نماید.
  تاجگردون باید نقدپذیر باشد نه منتقد گریز.
  تاجگردون و اطرافیانش باید ساده زیست تر باشند و مردمی رفتار نمایند.تاجگردون پتانسیل سیاسی خوبی دارد که باید به صورت مساوی و یکسان در اختیار مردم حوزه ی انتخابیه اش قرار بگیرد نه فقط خواص انتخابی اش.
  تاجگردون برای بار دوم در شیراز تلاش کرد تا مخاطبانش را به دو گروه سیاسی معروف تقسیم کند؛ خودش طرح سوال
  نماید، خودش پاسخگو باشد. خودش بگوید و متهم کند وخودش حکم صادر کند. تاجگردون تلاش داشت تا خودش را در دامن دایه ای بیاندازد که با ماهیت وهویتش نامانوس بوده است. دایه ای به نام اصولگرایی؛ آن هم از نوع لاریجانی اش، یعنی فرصت طلبی و وصول گرایی.
  تاجگردون به دو نفر از حضار اشاره میکند و آنان را به دو طیف سیاسی معروف ربط میدهد و با تائید آنان به سخنانش ادامه میدهد:
  (( من اصلاح طلبم و برای اصلاح طلبی هم تعریف دارم.))
  تاجگردون در ادامه بیان میدارد:
  هرجامعه ای که بخواهد رشد کند ضرورت دارد تا تغییرات اساسی را در تمامی رفتارهای خودش بروز بدهد.
  من حاضرم با اصول گراترین آدم شهر بنشینم و مناظره کنم.از تک تک آنها اصول گرا ترهستم. مگر اصول گرایی به حفظ ارزش ها و اصول انقلاب نیست؟ چه اصولی را باید رعایت بکنم؟ مگر اصول گرایی به حفظ ارزشهای انقلاب و خون شهدا نیست؟ من از همه اصول گراتر هستم. من از همه ی اصول گرایان به رهبری نزدیک ترم و عشقم به رهبری بیشتر است. حاضرم با آنها بحث کنم در هر طیفی که هستند.
  چند بند بالا بخشی از سخنان تاجگردون بود در تالار فرهنگیان شیراز!!!!
  تاجگردون با کلی گویی فوق العاده، به تناقض سخن رانده است. چگونه میشود یک لیوان آب در لحظه ای یکسان، هم زلال باشد و هم کدر؟؟
  چگونه میشود یک قطعه زمین در آنِ واحد هم بایر باشد هم بارور؟؟
  آنچه از لفافه ی سخنان تاجگردون بیرون میآید، در علم منطق منتج به نتیجه نیست بلکه مغالطه ای است که جهت برانگیختگی احساسات مخاطبان بیان شده است.
  تاجگردونِ اصلاح طلب چرا خودش را اصول گرا میداند؟
  آیا بازی جدیدی در انتظار مردم گچساران است؟
  آیا اصول گرا یا اصلاح طلب بودن تاجگردون مرهمی بر بیکاری جوانان و گره گشای مطالبات مردم خواهد بود؟
  مطالعه ی فُرمولوژی رفتارهای تاجگردون بعد از سخنرانی تالار بهار به بعد، نشان میدهد که تاجگردون در ماههای اخیر به شدت دچار تنزل جایگاه اجتماعی و شکست ساختاری شده است.
  تاجگردونِ مغرور و اصولگرا، ورژن جدیدی از شخصیت تاجگردون درتابستان ۹۷میباشد، پارادوکسیکال و نا متوازن.
  تاجگردون در تفکر اصلاح طلبی اش تلاش میکند تا ازتفکراتی صحبت کند که وجود خارجی ندارند و یا حداقل مردم آنها را باور ندارند.
  تفکراتی که در حال گذار هستند، زیرا در این برهه ی خاص بنا بر فرمایش فرمایش مقام معظم رهبری جامعه ی ما دارای سه بستر انقلابی، غیر انقلابی و ضد انقلابی است و اصول گرایی و اصلاح طلبی جایگاه گذشته را ندارند.
  تفکراصلاح طلبی اهل تساهل و تسامح هست.یعنی خیلی سفت وسخت نمیگیرند ودرمسائل دینی و ایدئولوژیک جدیت ندارند ودر برابر دشمنان آرمان خاصی ندارند.
  اصلاح طلبان به روش های سیاسی واقفند. از اصول گرایان بهتر میتوانند رفتارهاو بازی های سیاسی را اداره کنند. به صورت خیلی روش مند عمل میکنند.بیشتر دنبال جوانگرایی هستند و در این موضوع از اصول گرایان جلوترند. اصلاح طلبان بیشتر روی جوانان دانشگاهی متمرکزند ولی در جامعه روی افراد مسن تمرکز دارند.
  اصلاح طلبان کار با رسانه را بهتر از اصول گرایان میشناسند و ازآنان جلوترند. برای رسانه و رسانه ای و ورزشکار و هنرمند ارزش قائلند و یکی از ابزار موفقیتشان همین ارزش گذاری هاست.
  اصلاح طلبان در بطن سیاسی خویش مرتباً دچار زایش سیاسی میشوندو افراد و احزاب جدیدی را پدر خواندگی میکنند.بیشتر طرفدار حقوق بشر و گفتمان های آزاد و آزادی و محیط زیست هستند.
  تاجگردون تمام صفات اشاره شده را به صورت ملموس دارا میباشد.
  آنچه درتحلیل رفتارهای تاجگردون به چشم میخورد شکست راهبردی تاجگردون و اطرافیانش در مسائل اجتماعی است.عدم پاسخگویی تاجگردون به مطالبات عمومی مردم و فرار از مناظره با رقیبان ، به کار گماشتن مدیران ناتوان و غیر متخصص در شهرستان و استان از ضعف های آرمانی و شاخص تاجگردون میباشد.
  این روزها شرایط اصلاح طلبی تاجگردون عوض نشده بلکه تاجگردون باید بپذیردکه پایگاه و بدنه ی اجتماعی ایشان عوض شده است.
  تاجگردون باید بانگاه به اطرافیانش، معنای تغییر در رفتار و رویّه ی درست عقایدش را اجرا نماید.اطرافیان تاجگردون که از اقشار مرفه جامعه هستند هرگز نمیتوانند درد جامعه ی محروم را بفهمند وروزبه روزشاهد رشد درشکاف طبقاتی میان طیف تاجگردون و آحاد ملت هستیم.
  اطرافیان مرفه زاده و مرفهی که حامی تاجگردون هستندنمیتوانند با مردم ارتباط مناسبی برقرار کنند واین میتواند پاشنه ی آشیل تاجگردون باشد زیرا پایگاه رای تاجگردون در خانواده های مرفه ی کم جمعیت نیست بلکه در خانواده های پرجمعیت و محروم جامعه سبد تاجگردون به صددرصد نزدیک میشود که اغلب نادیده انگاشته میشوند.
  تاجگردون مرتب تغییر تاکتیک میدهدوتلاش میکند تا از جبهه ی اصولگرایان افراد بیشتری را به صحنه ی رقابت بکشاند تا پیروزی بر آنان را آسانتر نماید زیرا تقابل نیروهای ارزشی و انقلابی باهم ، تضعیف پایگاه آرای آنان را رقم خواهدزد.
  تاجگردون تعریف صحیحی ازاصولگرایی ندارد کما اینکه بقیه ی اصولگرایان از اصولشان تعاریف متعددی دارند.
  نگاه تاجگردون به اصولگرایان که اغلب افرادی ارزشی و دین مدار هستند ، نگاهی ابزاری است و در مقابل نگاه اصولگرایان به همدیگر نگاهی پادگانی است، یعنی به هم امر میکنند برای بودن یا نبودن در رقابت.
  اصولگرایان یک لیست هستند و تاجگردون یک نفر و به عبارتی دیگر حضور اصولگرایان مانند یک شرکت سهامی است که هرکس خودش را دارای حق آب و گِل میداند و کوتاه نمیآید.
  تاجگردون احساس پدر خواندگی داردو فکر میکند همه چیز متعلق به خودش هست و همه باید فرمانبرش باشند.تاجگردون مبنا را بر رضایت افرادی خاص گذاشته است نه رضایت مندی جامعه. افراد را از تاجگردون بگیرند تاجش خواهد شکست.
  جناب تاجگردونِ از همه اصولگراتر: اصل اول انقلابی گری ساده زیستی است، شما بفرما ساده زیست باش. بفرما با ماهی یک میلیون تومان زندگی کن و گاهی با یارانه ی خانواده ات آبرو داری..
  شفافیت اصل دیگر انقلابی گری است شما بفرما لیست دارائی ها و اموالت را هم برای رعایت قانون و هم شفاف سازی منتشر کن تا مردم به شما ایمان بیاورند و یقین پیدا کنند.
  تاجگردون اصولگرای جدید، خودش را آویزان طیف ها و طایفه ها میکند ولی پاسخ مطالبات مردم را نمیدهد.
  تاجگردون اصولگرا بیاید و در یک مناظره با منتقدانش شرکت کند تا عزتش پایدار بماند.
  جناب تاجگردون، ای از همه اصولگراتر، بسم الله ، مناظره…

  یعقوب درویشیان… روستای نازمکان

  برچسب ها:

 • ۱۶ نظر برای “تحلیلی برتاجگردونِ اصولگرا”
  1. ناشناس گفت:

   تاجگردون فقط به دردخودش وفامیلاش میخوره

  2. گچساراني اصيل گفت:

   سلام برادر غیر گچسارانی مردم گچساران چپ وًراستش تاج گردون را دوست دارند. او تجمل گرا نیست. بیشتر از همه نمایندگان بر سفره فقرا مینشیند. او از نظر مالی نیازمند نیست که بهواهد طمعی داشته باشد. همیشه میگوید هر دارایی مازاد بر ارث پدر و زایش او دارم بردارید وًمتعلق به شماست.زور نزنید ما تاج گردون را رها نمیکنیم. من پیشنهاد میدهم یک مناظره بگذارید اقایان جعفری. حسینی. موحد. نجفی. حاج بهرام و حاج غلام بنشینند و یک مناظره بگذارید تا یکبار در برابر همه حاج غلام حرفاشو بزنه تا امثال شما عزیزان که دردتان خدمت خوب تاج گردون به گچساران است و از عملکرد نمایندگان ادوارنان شرمنده هستید دست بردارید

  3. گچساران گفت:

   نویسنده محترم در ستایش تاجگردون اغراق کرده اید. پتانسیل سیاسی ایشون کجاست؟ کارآمدی ایشون کجاست؟ عملکردش را ببینید تا پی ببرید که ضعیف ترین و متوهم ترین نماینده گچساران ایشون بوده

  4. محمد گفت:

   ایشون نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا. منفعت طلب است و فریب گرا

  5. نادر گفت:

   همه ایشون را به مناظره دعوت کردن. اگه راست میگه بسم ا.. درویشیان زینل زاده و پاکدل آماده مناظره هستن. رفته شیراز حریف میطلبه!!!!!

  6. محمدرضا گفت:

   کی گفته مایه مباهات موکلین هست. اتفاقا ما به سبب داشتن چنین نماینده هرهری مذهبی سرافکنده سرافکنده ایم

  7. ناشناس گفت:

   تعریفشان برای اصلاح طلبی لابد این است که رای آن ها را بگیرد و در تهران دستمال کش اصولگرایان شود.

  8. علی گفت:

   ایشون با کتک زدن جانباز ویلچری اصولگرایی خود را ثابت کرده است.

  9. ناصر گفت:

   تاجگردون دیگه دستش رو شده. فقط خودش را می بینه و خانوادشو

  10. باشتی گفت:

   وقتی خوب به تاریخ باشت نگاه میکنم از اینکه این مردم شریف سال های سال فریب خاندان تاج را خورده اند و در زیر نگین آن ها بوده اند از باشتی بودنم خجالت میکشم

  11. باوی گفت:

   برادر عزیز، این منتقد منصف، اهل روستای نازمکان و از ایل سترگ و غیور بابکانی هستند چرا آنها را غیر گچسارانی مینامید؟نکند فقط اهالی قلعه باشت را گچسارانی میدانید؟ ضمنا جواب نقد زیبای ایشان را بدهید.خیلی نارحتید که چهره واقعی و دوریه تاجگردن را رو کرده.

  12. ناصر گفت:

   ایشون کجا اصلاح طلبان کجا؟در زمانی که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کردند ایشون کاندید شد و به مجلس رفت چون شرایط را برای منافع خودش مناسب دید گفت گور پدر اصلاح طلبان. حالا دم از اصول گرابی میزند خنده داره به خدا

  13. قشقایی گفت:

   عمر سیاسی تاج تموم شد. فاتحه مع الصلوات

  14. باطولی گفت:

   تاجگردون دروغگو وفریبکار ومعامله گر ومنفعت طلبی بیش نیست حقیقت رو میدونید لطفا تملق بیهوده نگید ما همه مرد هستیم زشته چاپلوسی کنیم

  15. لیلی گفت:

   تاجگردون هم ژست رفتاری برش داشته .
   انسان باش و ساده باش ، ب همین راحتی .

  16. حمزه گفت:

   اقایان گچسارانی وباشتی کفران نعمت نکنیدتا قبل ازاقای تاجگردون شما اب خوردن نداشتیدشکربگیدبه نفوذومدیریت وتلاش شبانه روزی ایشان


  امروز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
  آخرین مطالب