وقوع زلزله ۵.٢ ریشتری در بویراحمد و دنا و متعاقب آن پس لرزه های دیگر اما با شدت کم در روزهای اخیر موجی از نگرانی را بین مردم به راه انداخته بود تا اینکه در ابتدای شب گذشته شایعه وقوع زلزله مهیب در یاسوج به سرعت دست به دست شد؛

‌بسیاری از جمله مقامات استانی با استدلال عدم امکان پیش بینی زلزله، در حال تلاش برای راحت کردن خیال مردم بودند اما هنوز دقایقی از این تکذیبیه ها نگذشته بود که زلزله ۴.٨ ریشتری چیتاب رخ داد تا مردم سراسیمه از وقوع زلزله پر قدرت دیگر و حیران از تحقق شایعه، خانه های خود را ترک کنند.

این زلزله ۴.٢ ریشتری در ٢٧ دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقوع پیوست.

ستاد نه چندان فعال بحران استان همراهی مناسبی با مردم نداشت و نحوه عملکرد آنان در این پیش آزمون نیز بر نگرانی مردم افزوده است. تعلل هایی که در فرصت دیگر به صورت جامع به آنها خواهیم پرداخت!

یکی از ‌مصادیق عدم همراهی ستاد بحران با مردم به عدم تعطیلی ادارات در روز دوشنبه بر می گردد؛ ‌چرا که اگر این ستاد شرایط مردم را درک می کرد و اگر کمی دقت نظر می داشت در می یافت که خانواده ها در این شب استرس شدیدی را به علت موارد مطرح شده تحمل می کنند از طرفی وضعیت ترافیک خیابان ها و هجوم مردم به محیط های باز خود شاهد عینی برای این استرس و بی خوابی پدر و مادرها و حتی فرزندان بود.
بسیاری شب را در خودروهای کوچک خود سپری کردند ‌و خیلی از مردم هم چاره ای جز دراز کشیدن در گوشه خیابان در سرمای زیاد پیدا نکردند.

شرایط به گونه ای بود که بسیاری از افراد فرصت بردن لباس های رسمی و نیمه رسمی خود را پیدا نکردند.

با همه اوصاف، کارمندان مجبور بودند خانواده خود را در شرایط استرس و فشار روانی در پارک ها و معابر رها کنند که اگر خدای ناکرده پس لرزه دیگری به وقوع بپیوندد معلوم نیست تلفات جسمی و روحی آن چقدر خواهد بود!

‌حداقل انتظار این بود که این ستاد به منظور نشان دادن حس همدردی‌با مردم، روز دوشنبه را تعطیل کند یا دست کم شروع روز کاری با تاخیر دو ساعته اعلام کند؛ ‌کاری که انجام نشد…