گزینه های جعلی و تکذیبیه های بعدی!

گزینه های جعلی و تکذیبیه های بعدی!

  یکی از رویه های رفتاری برای دیده شدن در کهگیلویه و بویراحمد نشر اخبار جعلی تحت عنوان گزینه های فلان نهاد و سازمان به همت چند رسانه در سطح استان برای برخی افراد رسانه زده و شیفته دیده شدن است. رسانه هایی که با هماهنگی این و آن، افراد را ابتدا به عنوان‌ گزینه

چرا آتش همیشه ما را غافلگیر می‌کند

چرا آتش همیشه ما را غافلگیر می‌کند

امســــــال یکــــی از سال‌های کم نظیر از نظر میزان ریزش‌های آسمانی در کشور ما بود. ما برای دومین ســـال پیاپی است که تقریباً در تمام کشـــــور بــــا دوره‌ای که به اصطلاح به آن «ترسالی» می‌گویند روبه‌رو هستیم. میانگین ریزش‌های آسمانی امسال بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از میانگین درازمدت ۵۱ ساله در اغلب مناطق