بلای کرونا آسمانی است یا زمینی و بشری؟

بلای کرونا آسمانی است یا زمینی و بشری؟

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، رئیس دپارتمان الهیات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی، در یادداشتی با عنوان «بلای کرونا آسمانی است یا زمینی و بشری؟» نوشت: صاحب این قلم می‌خواهد بگوید به یقین بشری است، چرا؟ برای اینکه: این بلا امروز دامن تقریباً کل جهان را فراگرفته

درباره ترس از ویروس کرونا و آثار پیدا و پنهان آن

درباره ترس از ویروس کرونا و آثار پیدا و پنهان آن

  ‎تنها ما نیستیم که از ویروس کرونا می ترسیم، همه مردم جهان از آن می ترسند و هیچ کس را از این بابت نمی توان و نباید ملامت کرد. وقتی همه از چیزی می ترسند، آن چیز قاعدتا باید ترسناک باشد. ولی بیایید چند لحظه درباب این ترس همه جایی بیندیشیم. ‎۱. هر ترسی