فرهنگ جای پدرخواندگی یا پدر کشتگی نیست

فرهنگ جای پدرخواندگی یا پدر کشتگی نیست

ساختار فعلی فعالیتها نیاز به تغییر و تعمیر دارد. شفافیت، کیفیت، تنوع و گیرایی می طلبد. بدنه این استان توسعه نیافته، پر است از جوانان خلاق با الگو و مدلهای فرهنگی کارآمد. هر کدام می توانند یک کارگزار فرهنگی باشند. بخشی از این فرهنگ آسیب دیده را بازسازی و وارد زندگی اجتماعی مردم نمایند.

تحقیر مردان سیاست در کلام تاجگردون

تحقیر مردان سیاست در کلام تاجگردون

 ساسان تاجگردون در سخنانی که به صورت زنده از صفحه ی مجازی اش در اینستاگرام ایراد کردند؛ نکاتی را بیان داشتندکه در فضای این روزهای گچساران قابل تامل و تفکر می نماید. ابتدا این که: بآلاترین تعداد مخاطب در این لایو ۴۰۰ نفر بود که این موضوع در مقایسه با تعداد اعضائی که فیلم و

حاشیه ای بر سفر قالیباف به استان کهگیلویه و بویراحمد

حاشیه ای بر سفر قالیباف به استان کهگیلویه و بویراحمد

  تاملی بر یک سفر (حاشیه ای بر سفر قالیباف به استان کهگیلویه و بویراحمد)   یدالله مرادی سیروسفر هم از جنبه فردی و هم جمعی نوعی مطالعه ، آگاهی بخشی و کسب معلومات و اطلاع از اوضاع جغرافیائی ، تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف میباشد که رشد و تحول و تغییر هم

ساسان تاجگردون؛ از پیروزی مطلق تا شکست همیشگی

ساسان تاجگردون؛ از پیروزی مطلق تا شکست همیشگی

    شاید  در کنار خانواده باشتی(اسداله خان و پسرش ملک منصورخان) تاجگردون ها را بتوان پرنفوذترین خانواده در منطقه گچساران و باشت و حتی استان نامید چه تاجگردون ها به صورت پیوسته با کمترین انقطاع تاریخی توانسته اند در لایه های اول قدرت باقی بمانند. هرچقدر اسدخان و فرزندش درگیر جنگ های داخلی شدند