چرا آتش همیشه ما را غافلگیر می‌کند

چرا آتش همیشه ما را غافلگیر می‌کند

امســــــال یکــــی از سال‌های کم نظیر از نظر میزان ریزش‌های آسمانی در کشور ما بود. ما برای دومین ســـال پیاپی است که تقریباً در تمام کشـــــور بــــا دوره‌ای که به اصطلاح به آن «ترسالی» می‌گویند روبه‌رو هستیم. میانگین ریزش‌های آسمانی امسال بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از میانگین درازمدت ۵۱ ساله در اغلب مناطق

دوگانه سازی عدالت _ ولایت، فصل مشترک بوسفیانهای قوم و برخی اصولیون

دوگانه سازی عدالت _ ولایت، فصل مشترک بوسفیانهای قوم و برخی اصولیون

  تشبیه هر چند وقت یکبار عدالت خواهی با گروهها و جریانات مختلفی توسط چپ و راست، به مثابه طعنه زبیریان به عماریونی است که در وسط میدان خطر، معرکه گرفته و صدای در گلو مانده علی را فریاد می زنند که علی خلیفه باشد: املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید می ستاند،